Aquest curs escolar 2010-2011 a la cinquena i darrera sessió del Seminari  us vam demanar una petita valoració de com creieu que han funcionat els mateixos. Des de l’Àrea Tic i Tac als ST a Tarragona impulsem els Seminaris i el seu contingut, i seguirem treballant per a que en feu la màxima difusió al vostre centre sobre els seus continguts.

En 5 sessions de petit format  no poden abordar-se totes les temàtiques possibles a tractar en el camp de l’informàtica educativa ( tic i tac ), però sí les informacions, novetats i recordatoris essencials, que de forma comuna volem mantenir a tot el territori, coordinadament . De forma gairebé segura, molts temes han quedat a la cartera. Si més no, sempre es poden consultar al bloc o a la plana de referència.

Els resultats de l’enquesta anònima que us vam demanar d’omplir a la cinquena sessió ofereixen com a resultats:

 • Nombre de Seminaris: 8
 • Total de centres matriculats als seminaris: 116
 • Total assistents amb certificat: 95
 • Total de respostes al formulari anònim de Google: 52

 • Respostes de valoració:

El 51% valoreu així amb un 4 sobre 5 la tasca feta i el 36% creieu que la tasca és molt bona, 5 sobre 5.

Respostes a la pregunta “De cara als Seminaris del curs escolar vinent podríem parlar de temes relatius a ( totes les respostes ):

 • És molt important seguir tots els temes d’actualitat.
 • Escriptoris virtuals, actualització de programari divers per part del departament d’ensenyament Microsoft office 2010, macromedia flash, Programari i activitats per PDI…
 • “Control remot d’equips. Seguretat als equips del centre”
 • Resolució incidències Gepse, manteniment aules informàtica.
 • Em semblen ben encertats els temes tractats fins ara
 • la coordinació de centres referent a les TIC
 • “Nous recursos tècnics referents al manteniment de les xarxes dels centres.
 • Més casos pràctics per poder aplicar a l’aula. Estan molt encertat i són molt innovadors, i fàcilment aplicables a la realitat de l’aula.
 • ” Recursos per treballar les TIC a l’aula. Manteniment d’equips.”
 • “Treballar amb Ofice o amb OpenOffice. En què quedem? Se’ns vol potenciar el programari lliure  i se’ns donen exemples amb el de pagament. Caldria més pràctica en el seminari i no tan sols recepció d’informació que t’obliga a treballar posteriorment des de casa.”
 • Com funciona Edmodo i si va bé dins d’uns escola com a xarxa social entre alumnes i professorat
 • “PDI. Aplicacions lliures.”
 • “Materials especifics per PDI. Instal·lació de programes en ordinadors en xarxa desde el servidor fent servir el deepfreze (és possible?).”
 • noves propostes per treballar a l’ aula amb els nens.
 • “Estaria bé aprofundir una mica més en el funcionament de Fractalia, les possibilitats de Deep Freeze per a millorar el rendiment de l’aula d’informàtica. Seria interessant parlar una mica més del programari lliure, com ara l’OpenOffice, com restaurar ordinadors, l’estructura de l’aplicatiu Gepse, etc.”
 • “PDI ,ghost”
 • Les PDI a les aules. Biblioteques d’activitats. Materials….
 • “La PDI. La meva xtec. Material relacionats amb la PDI”
 • Recursos i materials per a pissarres digitals.
 • “accessibiilitat. Eines per dinamitzar les tac al centre”
 • ús de les PDI
 • “PDI i materials per a treballar.La meva Xtec”
 • Pdi
 • PissarresDigitals
 • “Les pissarres digitals. Materials per les pdi. Coordinació en l’elaboració de material curricular per les pdi.”
 • “Continuar compartint experiències. Nou programari d’utilitat docent.
  Pissarres digitals. …”
 • “Compartir materials i recursos entre centres.
  Programari específic (no educatiu), relacionat amb la gestió del centre.
  Programari educatiu.
  Programes de gestió d’aula
  Programes enfocats a l’utilització de nous recursos tic (portàtils alumnes, PDI’s,..)
 • “Acabar el Pla TAC.Noves tècniques i recursos que vagin sorgin en el mon TAC.”
 • “Intercanvi d’experiències.Aplicació de les tecnologies a les aules.”
 • “entorn google. google sites. programes útil a l’escola: audacity, movie maker, aplicacions pdi”
 • “PLATAC
  Novetats relacionades amb les TIC i TAC
  Aplicacions tecnològiques a l’aula
 • Nou programari educatiu
  Fractalia, ajuda o dificulta? (Seria interessant muntar jornades tècniques sobre el Fractalia)
 • “Novetats informàtiques educatives.
  Possibles aplicacions TIC en àmbits docents no presencials regularment ( com per exemple els Camps d’Aprenentatge), amb la finalitat de poder enllaçar el treball fet al Camp amb el centre educaticu que l’ha visitat, i viceversa.
  Organització de Jornades tècniques.”
 • “Les Jornades tècniques s’han trobat a faltar, sobre tot pel tema de Fractàlia.
  La linkat, cap on va? si els nous ordinadors en tenen i el servidor nou també cal que el Departament en prengui mesures ja que els coordinadors no en sabem.
  Continuar amb els espais de les novetats, notícies i espai pràctic, com s’anava fent.
  He trobat a faltar propostes de centres que puguin incidir en la millora de les competències bàsiques.”
 • “programació TIC per competències bàsiques
  mínims a assegurar a Primària , repertori bones pràctiques, llibres digitals, programari PDI, novetats”
 • “Manteniment d’aules
  Criteris unificats per al seguiment i manteniment dels equips i aules d’informàtica
  Recursos per treballar amb el servidor nou linkat 3”
 • “audio, video, foto”
 • Inquietuds que tinguem els coordinadors d’informàtica.
 • Crec que si etàn triats com aquest curs, serà perfecte
 • “- Motivació dels companys/es del centre
  – Pàgina web interactiva: participació famílies, alumnat professorat…”
 • “Funcionament de les aules i propostes de millora
  Problemàtiques dels centres quan a gestió del maquinari i millors formes de resoldre’ls . Programari utilitzat”
 • PDI, moodle.
 • PDI
 • “gestió d’intranets,  com gestionar les TAC a l’escola,  presentació d’experiències,  GEPSE …”
 • “Més o menys les mateixes que fins ara, perquè en general són temàtiques que ens trobem tots els dies, anys i cursos:
  *Còpies de seguretat.
  *Manteniment Tic.
  *PDI.
  *Recursos TAC”
 • Com aquest curs, una mica de tot…
 • Formació bàsica de hardware, xarxes i fins i tot formació de l’ús d’algun software interessant.
 • Programes de control remot.

Si vols fer algun tipus de comentari lliure respecte dels Seminaris, amb caràcter de millora, ara és el moment ( totes les respostes donades ):

 • Crec que ja està bé tal com funciona ara.
 • És una eina molt útil pels mestres, ja que la nostra formació no és específica en noves tecnologies.
 • Caldria avisar de quan es fa cada sessió i de quan s’ha de matricular un al seminari.
 • Estaria bé rebre un mail previ a cada sessió i un calendari de les session descarregable o compartible amb comptes xtec/gmail
 • “Més PDI i el tema de l’1×1 si és fa efectiu…. Una mica de formació diguem. Però en general ho he trobar molt interessant i útil.”
 • La major part de la informació es troba penjada al bloc, potser valdria la pena estudiar la possiblitat de seguir fent el seminari a distància com els cusos a distància que organitza l’XTEC, suposaria estalviar temps, desplaçamets etc.
 • Un cop fetes les inscripcions als seminaris a l’inici de curs, des del CRP es podria fer un buidat dels centres que s’hi han inscrit i els que no per tal d’esbrinar el perquè algun centre no s’hi ha inscrit.
 • Enviar un missatge clar, de quan es fa l’inscripció, dades i horaris . Sobretot als que ja portem uns quants. Fent servir E-mail a l’escola, coordinador d’informàtica o l’interessat
 • Estaria bé una mica de formació tècnica en aquells aspectes que ens trobem més sovint a l’escola: crear imatge, restaurar ordinador…
 • “S’han de conservar e incrementar l’horari.”
 • “He trobat molt útil el seminari per poder compartir experiències i coneixements amb els coordinadors/es d’altres escoles. D’altra banda, m’agradaria destacar l’interès de Dani i la seva capacitat per fer agradable i entretinguda aquesta formació.”
 • “L’espai de pràctica és força adquat. Hi hauria d’haver una línies generals molt més clares pel que fa al camí que hem de prendre els coordinadors informàtics!
  Gràcies pel curs!”
 • Que es comprovi la utilitat de tots els suggeriments que es fan, si són programes fiables, si tot i que ara són gratuïts, pot ser d’aquí a poc no ho seran,…
 • En aquests moments m’ha semblat adequada l’organització, tot i que potser si es considerés adient, es podria fer una visita als centres de les persones que assistim al Seminari, per a comentar el seu funcionament a nivell TIC, per a comunicar-nos si tenen alguna novetat….
 • “Aquest curs a la Conca de Barberà hem volgut començar a elaborar el Pla TAC, de cara el curs vinent volem continuar elaborant-lo, m’agradaria que des dels seminaris se’ns donés algun tipus d’ajuda.”
 • “Crec que la informació rebuda és molt bona, però seria interessant que tots els centres unifiquessim criteris de treball i metodologies semblants i que entre tots ens poguessim ajudar en el manteniment d’equips i aules, facilitant-nos la feina a tots i totes. M’ha agrdadat especialment que tothom parlés del seu centre, ens dóna una idea més globalitzada d’altres metodologies i formes de treballar que ens poden ajudar.
  Crec, tal com ha dit el formador, Daniel, que estem poc valorats i que es treacta d’una tasca de moltes hores, poc recompensada tant econoòmicament com personalment,. El departament hauria de tenir en compte el treball dels coordinadors i recompensar-ho d’alguna manera.”
 • Crec que de cara al bon funcionament de la informàtica al centre és mol important continuar amb aquestes trobades periòdiques de coordinadors. Gràcies.
 • “Que és un dels pocs seminaris que en traiem profit, és un seminari dinàmic, pràctic, obert a tothom i s’adapta a les diferents tipologies professors TIC-TAC que hi ha.
  Aquest seminari es necessita, es una tarda al mes que ens trobem i ens donen solucions a la tasca de coordinador. De vegades quan suto del seminari, surto motivat, (si amb el panorama que hi ha, encara hi ha gent que es motiva!! i gratuïtament).Moltes gràcies per la tasca que heu realitzat aquest anys i espero que continuï molts anys.”
 • “Espero que el proper any continuï aquest seminari, m’ha agradat molt i he après moltes coses útils per la meva feina. Us felicito.”
 • Estaria bé recuperar les jornades.

En quant a l’estadística de visites del bloc es pot veure a la part dreta com ha anat evolucionant, amb un total , fins a finals de juny, de 13.500 visites.  A aquesta xifra també podem sumar les visites acumulades de l’anterior bloc de suport, prop de 42.500 entre els anys 2007 i 2011.  També podem afegir a aquesta estadística les visites a la plana web del  S.T. a Tarragona on es dóna suport a tots els temes genèrics de l’Àrea Tic i Tac a Tarragona, que donen unes xifres acumulades durant el període 2007-2011 de 15.000 visites. Prop de 70.000 visites globals .

Total d’articles publicats al bloc aquest curs escolar és de 160

Total d’articles publicats als blocs , acumulats al període 2007-2011,  534

El curs escolar vinent  igualment tenim com a pla de treball global continuar la tasca de ser útils als centres i relatar i descriure arguments i dinàmiques necessàries per al bon funcionament en relació amb les Tic i les Tac als centres.

Anuncis