-Sessió_3*12/13

Tercera Sessió Seminaris de Coordinació TIC. Curs escolar 2012-2013

DATES I LLOCS DE REALITZACIÓ

 • Data: 25 de febrer  de 2013
  • ESC General Prim  , Reus– Daniel Fortuny (dfortuny@xtec.cat)
  • ESC Joan Ardèvol, Cambrils – Enric Masdeu ( emasdeu@xtec.cat )
  • ESC Martí Poch, L’Espluga de Francolí – Ester Anglès. ( eangles@xtec.cat )
  • ESC Àngel Guimerà-  El Vendrell – Jordi Poveda ( jpoveda1@xtec.cat)
  • ESC de Pràctiques, Tarragona– Josep Guirado ( jguirado@xtec.cat )
  • ESC Cèsar August – Tarragona-Jesús Calvo ( jcalvo12@xtec.cat )
 • Data: 4 de març de 2013
 • ESC Europa, Salou – Jordi Poveda ( jpoveda1@xtec.cat )
 • ESC Eladi Homs, Valls– Josep Guirado (jguirado@xtec.cat)

A.- La segona sessió telemàtica.

 • En el transcurs de la setmana vinent anirem validant tots els vostres enviaments de les dues tasques proposades al Agora.
 • Des de l’Àrea Tic i Tac a Tarragona us farem un missatge de correu electrònic conforme el lliurament és correcte. O si no ens consta que hagi arribat res al Agora.
 • A mesura que validem les tasques, les URL dels blocs de centre que heu enviat, les afegirem a un lector de RSS , per així poder llegir actualitzadament les novetats dels vostres centres.
 • Ens vau fer arribar prop de 20 missatges amb dificultats per a entrar dins de l’Àgora. Hem donat entrada a tothom que així ens ho vau comunicar.
 • Ens heu lliurat més de 10 persones les tasques a llocs no corresponents.

B.-Notícies i novetats

B.1.- El nou model TIC al contracte de Telecomunicacions de la Generalitat.

 • Dins del nou model de telecomunicacions TIC de la Generalitat de Catalunya, s’estan portant a terme millores en la connectivitat de dades associada als centres educatius.
 • Aquesta fase de  millora ha estat iniciada per part de l’adjudicatària d’aquest contracte, Telefònica.  Els centres on s’ha iniciat ja heu estat avisats per correu electrònic.  El calendari està previst durant els sis primers mesos del 2013.
 • La millora de connectivitat en aquests centres està en funció de la disponibilitat a cada ubicació i inclou la instal·lació de fibra òptica de fins a un màxim  de 100Mbits simètrics, si és possible tècnicament.
 • En aquells centres de secundària amb projecte Educat aquesta nova connectivitat implicarà la substitució de totes les adsl i routers actuals del Departament pel router pertinent.
 • En aquells centres de primària on Telefònica porti a terme aquesta intervenció es substituirà el router actual per un de més adequat.
 • Els centres que encara no heu rebut comunicació del procés, en el moment que Telefònica ens confirmi properes actuacions, us les farem saber.

B.2.- Servei de proximitat

 • El nou any 2013 ha comportat el canvi d’empresa en el servei de proximitat.  De T-Systems a Telefònica.  Ha calgut posar en marxa el més aviat possible el servei de proximitat amb els menys transtorns possibles.
 • Durant el mes de gener  no es van produir canvis de zones en els tècnics,  tot i la incorporació de 2 de nous.
 • S’ha procedit a revisar la lògica distribució geogràfica dels tècnics per tal de minimitzar al màxim els seus desplaçaments al territori i optimitzar les hores de dedicació a centres.
 • Podrà comportar, en algun cas puntual, el canvi de tècnic, procés que ja haurà començat des de finals de febrer.

B.-3.- Tal i com ja vam publicar al bloc el dia 24 de desembre, a la Xtec i el seu Labs de Google s’han activat bona part  dels serveis que Google ofereix habitualment com a oferta a qualsevol dels seus registrats. Com a curiositat, comentar que no s’ofereix el servei de blogger, de creació de blocs.

B. 4.-  El bosc dels Coms i la Zina. De mans de l’Albert Criado neix un projecte en obert com a recurs de les matemàtiques de primària per a cicle mitjà i superior.

B. 5.– Durant el transcurs de la Jornada de Sistemes de Projecció interactiva portada a terme el 16 de febrer vam tenir l’ocasió de veure un vídeo i sentir al David Miralles, cofundador de btripple, una empresa privada que desenvolupa un projecte específic, Ninus. Es tracta d’un canó de projecció amb continguts específics per a alumnat d’educació infantil. La novetat és la seva projecció al terra. A través de dos personatges de la seva creació es presenten activitats adaptades a aquesta etapa. Sempre desenvolupades en un tapís al terra que fa de pantalla. El projector és una caixa de fusta amb un carro amb rodes, que a la vegada porta instal·lats detectors de presència i s’ocupen de portar a terme tota la interactivitat. Victor Flores, del Col·legi Sant Josep de Mataró va mostrar-nos enregistraments directes de l’aula.

A la seva plana web de la empresa fa una petita desccripció gràfica, sense més referències. David Miralles va comentar que en aquesta fase de promoció poden deixar el producte sense cap cost per a fer les proves pertinents, simplement posant-se en contacte amb ells a través de la seva plana web.

B.6.- Repetim un recurs del que ja us vam parlar en una entrada el 14 d’octubre, Open Sankoré com a programari lliure per a la PDI.

C.- Jornades Tècniques. Recull de materials.

Dins del nostre propòsit de recuperar tots aquells materials que poden ser útils a la tasca tic de centre i que ja no es poden trobar , o trobar de forma ràpida, a les planes de la Xtec, anirem incorporant dins del portal “18” de l’Àrea Tic i àrea Tac dels ST d’Ensenyament a Tarragona, aquells enllaços als materials de les Jornades Tècniques que s’han portat a terme durant més de 18 anys.
La majoria d’aquesta materials han desaparegut de la Xtec, juntament amb aquells materials en CD i DVD que hem anat recuperant i que vam posar a la vostra disposició a la primera sessió dels seminaris de coordinació Tic ( 27 volums d’informació amb tot l’històric de formació i materials del Departament d’Ensenyament ) ( ens queden 2 per enllaçar, prop de 20 gigues d’informació recuperada, que ja no es pot trobar a la Xtec )
Començarem recuperant els materials de les Jornades Tècniques més senzills d’obtenir, i anirem ampliant aquesta selecció i publicant les seves recuperacions al bloc.
De moment podem consultar les següents Jornades Tècniques:

D.- Cesicat.

Què és el Cesicat ?

El Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (en endavant,CESICAT) és l’organisme executor del pla nacional d’impuls de la seguretat TIC aprovat pel govern de la Generalitat de Catalunya el 17 de març de 2009.

Quina missió té ?
La missió del Pla nacional d’impuls de la seguretat TIC a Catalunya és: garantir una Societat de la Informació segura catalana per a tots, operant un Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya, com a eina per a la generació d’un teixit empresarial català d’aplicacions i serveis de seguretat TIC que sigui referent nacional i internacional.
El Pla nacional d’impuls de la seguretat TIC a Catalunya s’estructura al voltant de quatre objectius estratègics principals:

 • Executar l’estratègia nacional de seguretat TIC establerta pel Govern de la Generalitat de Catalunya.
 • Suport a la protecció de les infraestructures crítiques TIC nacionals.
 • Promoció d’un teixit empresarial català sòlid en seguretat TIC.
 • Increment de la confiança i protecció de la ciutadania catalana en la societat de la informació.

Per què ens interessa conèixer els continguts del Cesicat ?
Amb l’objectiu de proporcionar unes bones pràctiques i uns coneixements mínims en seguretat de la informació, el CESICAT ofereix, com a servei preventiu, l’elaboració d’un conjunt de guies de
seguretat adreçades a les diferents comunitats.

Publicacions

En el seu apartat de publicacions tenim algunes que són, gairebé, d’obligada lectura, i estan escrites de forma poc feixuga i molt directament sobre el tema a tractar. En destaquem algunes

Guia de protecció de menors. pdf ( 2 planes )

Guia completa protecció de menors. ( pdf de 33 planes )

Guia ràpida per assegurar el router (pdf 2 planes )

Manual bons usos digitals. Guia Educat1x1 ( pdf 20 planes )

Guia legal de seguretat: comunicacions i notificacions electròniques ( pdf 27 planes )

Altres publicacions del Cesicat:

Altres publicacions relacionades d’altres portals

E.- Adreces digitals d’ajuda a la Xtec per a serveis de gestió ( docent i administrativa ).

A la Xtec podem trobar una d’aquelles planes poc conegudes, donat el volum d’informació que es mou, i que podem tenir present per a consultes de diferent tipologia. Algunes adreces es faran servir, d’altres no tant. Algunes, curiosament , com en el cas d’Atri proporcionen l’ajuda adreçant a entrades que s’han escrit des d’aquest mateix bloc.

Molt sovint, a través de consultes telefòniques podem constatar que són recursos electrònics que no disposen de prou difusió entre el professorat de centre. No totes les adreces són per a tothom, algunes són només per a secretaria i/o càrrecs directius de centre. Però valdria la pena tenir com a recurs aquest llistat

Us en posem alguns recursos que caldria tenir presents:

 • Imprescindibles de Secretaria General. Tracta el calendari de tasques de la secretaria, dividida per trimestres. La gestió documental ,personal i econòmica.  La secretaria i el consell escolar. La secretaria i l’equip directiu i permisos de centre.
 • Atenció a l’usuari xtec. Alta a serveis telemàtics i la pèrdua de les claus d’accés a la Xtec. Documentació i explicacions relacionades.
 • Centres Xtec. Ens parla de la imatge corporativa, projectes educatius de centre, mapa escolar…
 • DOGC. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Recordem que des de fa alguns anys es va deixar de fer en paper. Només surt en format electrònic i són dades obertes a tothom i consultables.
 • Formació. Tot l’univers relacionat amb la formació. Aquí podem trobar també els nostres certificats.
 • Google, correu i serveis: Una descripció pas a pas dels serveis bàsics de Google. Teniu igualment el Googlejant, de ja fa un temps, creat específicament per a aquests seminaris.
 • Intranet del Departament d’Ensenyament. A banda dels serveis que coneixem, hi han d’altres, que segurament desconeixem. És un espai de treball per a tot el personal del Departament d’Ensenyament. Hi ha varientat de documentació, aplicacions i recursos.
 • Portal de centre: ofereix accés a les eines de gestió acadèmica i administrativa, i al calendari d’actuacions per als equips directius i el personal administratiu i docent del centre. Inclou les aplicacions corporatives més usuals i ha d’esdevenir l’únic punt d’entrada de les dades que el Departament sol·licita als centres.
 • Saga. Sistema d’Administració i Gestió Acadèmica
 • SAU: Servei d’Atenció a l’usuari

F.- Espai pràctic .

F.1.- Publicació de planes web a Google Drive, un bon repositori.

Us hem preparat a tall d’exemple un model de portal web, fet en format  hmtl i pujat tot el contingut ( planes html , fotos i estructura ) al google drive que es comportarà com a servidor    Enllaç

Els fitxers d’exemple per a fer la practica :

El fitxer zip amb tots els fitxers el poden descarregar a :
https://docs.google.com/file/d/0B-AzTuwrcttCNmVacEtfcHRvODA/edit?usp=sharing
En format Exe ( self-extractor) disponibles a :
https://docs.google.com/file/d/0B-AzTuwrcttCSm5vWHg4R2FrbXM/edit?usp=sharing

F.2.- La T, la S i la P, unitats de xarxa compartida

A través de reculls i síntesis de materials de formació i jornades tècniques de fa ja un temps, hem fet un recull de què són, com funcionen i què són exactament les carpetes compartides S, T i P a les xarxes informàtiques dels nostres centres. Podeu trobar una explicació al nostre portal tècnic 18, on recordeu que també es troben presents d’altres recursos relacionats. Es tracta una explicació bàsica, doncs vol cumplir una funció explicativa i clarificadora.

G.- El Pla TAC .

“A la societat d’Internet, el més complicat no és navegar, sinó saber on anar, on buscar el que es vol trobar i què fer amb el que es troba. I això requereix educació.”
Manuel Castells

“El Pla TAC és un instrument per formalitzar la governança de la tecnologia en el marc de l’autonomia de centre i del Projecte Educatiu. Malgrat que el mot governança pugui tenir accepcions diverses, podríem convenir a entendre aquest concepte aplicat als centres educatius com una forma de direcció on la presa de decisions es fa a partir de la responsabilitat compartida en diferents àmbits: equip directiu, coordinació pedagògica, coordinador o coordinadora TAC o comissió TAC, caps de departaments en el cas dels instituts, consell escolar, AMPA, etc. És a dir, que la concepció i l’aplicació del Pla es va elaborant i gestionant de forma capil·lar per tal d’involucrar tota la comunitat educativa, però la funció de l’equip directiu és clarament de lideratge i d’impuls de tot el procés. ”

Recursos:

H.- Altres temes:

 • Quin dia i quina hora quedem ?  Amb doodle ho tenim una mica més senzill

I.- Enllaços d’interès

 • INTERNIVELLS:

– Disponibles milers de plantilles per a powerpoint, a presentationmagazine

– 40 calculadores i conversors online. Completes funcions gairebé inimaginables.  Calkoo.

 • PRIMÀRIA

– Educapeques, una plana , en castellà, amb molts recursos i articles. Fitxes de treball per a les lletres i, en general, per a etapa d’infantil

– Tablestest. Per a practicar amb l’encara no resolt problema d’haver d’aprendre les taules de multiplicar. Es produeixen diferents tests amb nivells de dificultat variable i amb puntuació obtinguda segons nivell d’error.

Conjugación. Més de 12.000 verbs , en castellà.

 • SECUNDÀRIA

–  Google Lit Trips, viajes de personajes literarios representados en Google Earth

 • MISCEL·LÀNIA

– Más allá de Google, llibre en CC en format pdf

Els millors calendaris per a wordpress. Per a poder incorporar calendaris al bloc

– Via Xataxa accedim a un portal en anglès amb curiositats de tota mena per aprendre: ” De una manera visual, entretenida y acompaña de bonitas imágenes, el objetivo de Wonderopoly es crear una lista de pequeñas mini-lecciones compuestas por vídeos y una breve explicación sobre cualquier concepto que podamos imaginar (en este momento, la cuadrícula de temas en Wonderopolis nos empuja a aprender qué son las tormentas solares, si nuestro corazón tiene forma de corazón, qué hacer en caso de incendio o conocer lo fuerte que puede llegar a ser la seda). Las mini-clases se nos desplegarán en cuadrículas o en forma de lista y disponemos de más de 100 categorías clasificadas relacionadas con esta lista de conceptos (animales, arquitectura, comportamiento, biología, química, colores, comunicación, vacaciones, leyendas… realmente hay decenas de categorías sobre todo lo imaginable). ”

Podem trobar aquestes mini-lliçons ( en anglès ) a http://wonderopolis.org/wonders/

– Podem trobar un programari que ens lliurarà un missatge de correu electrònic en el futur ( per a recordatoris ? )

– Introducció a Windows 8, de la pròpia Microsoft. Un pdf de 10 Mb.

Solodocumental. Documentals recollits en un bloc, que es troben generalment a youtube. En castellà la majoria.

Avg antivirus 2013. Imprescindible si no feu servir el Panda. I versió “free”.

– De programaris online per a fer barreges de música, cada cop en tenim més. Una bona mostra és http://www.partycloud.fm  . Si el poseu a l’aula, imprescindible fer servir auriculars !!

 

 

Us desitgem un bon seminari de Coordinació TIC i que les informacions us puguin ser útils a la vostra tasca al centre.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: