Resultats enquestes de valoració Seminaris de Coordinació TIC 2012-2013

Deixa un comentari

Com cada any, us oferim la totalitat de respostes al formulari de valoració dels Seminaris de Coordinació TIC 2012-2013.

 • Nombre de seminaris de Coordinació Tic als Serveis Territorials : 8
 • Centres matriculats:  125
 • Assignacions:  121
 • No presentats: 6
 • Certificats:  85,2 %
 • Respostes al formulari de valoració:  50%, aproximadament

A nivell general, he trobat ben enfocades les temàtiques, els materials, el bloc… tractats als Seminaris de Coordinació TIC

 • 0- Gens       0%
 • 1 .-                0%
 • 2.-                 0%
 • 3.-               18%
 • 4.-               37%
 • 5.-  Molt   45%

Creieu necessàries aquestes reunions periòdiques ?

 • Sí: 100 %
 • No: 0%

Creus que han de ser en horari escolar ?

 • Sí: 98 %
 • No: 2 %

 

Cas que el curs escolar  vinent existeixi alguna acció dirigida a les coordinacions d’informàtica de centre, quines temàtiques creus importants a tractar ?

–  Em sembla molt bé la línia portada fins ara, seguiria igual

– “Maquinari, usos i solució de problemes. Programari educatiu”

– Continuar amb la mateixa direcció que aquest any. Pissarres digitals.

– “Aspectes tècnics sobre maquinari i dispositius .Com dinamitzar l’ús dels equipaments a les escoles. Compartir experiències.”

– “Materials didàctics. Formació sobre noves aplicacions”

– “Explicacions sobre configuracions de servidors, Ip, imatges, còpies de seguretat..

– Formació sobre l’ús de les PDI”

– “Gestió i manteniment del hardware del centre. Funcionament general del programari del centre.
Suport informatiu del funcionament de les TIC. Intercanvi d’experiències.
Intercanvi d’idees per a estalviar temps, diners i esforços.”

-Estaria bé fer una part tècnica, de manteniment o revisió dels aparells i una altra més pedagògica, es podrien comentar activitats, recursos, programari per poder utilitzar a les aules.
Sessions tècniques en el que respecta a xarxes i configuració (o possibles solucions ràpides a l’hora de reparar una estació o una xarxa)

– “pissarres digitals, materials PDI, còpies seguretat”

– S’orienti també amb el que volen els centres i no amb una pauta des dels Serveis Centrals.
Tal com hem fet aquest curs, programes informàtics/recursos informàtics per aplicar a l’escola.
Problemes tècnics amb què sovint ens trobem tots, recursos per a tots els coordinadors

– “Crec que el semeninari ha de ser més pràctic, com  un grup de treball, on ens enriquim uns dels altres, un espai per compartir, resoldre dubtes del dia a dia, debatre temes…
El contingut que ens doneu el trobo bé, però com una informació que ens podem llegir tranquil,lament a casa, i dedicar el temps que tenim amb el formador per aportar idees noves i resoltre ventall de problemes.”

– “unificacio del recursos als centres . Tecniques i eines d’organitzacio dels recusos”

– Possible utilitat de tablets en un camp d’aprenentatge.

– “Problemes que afecten habitualment a les funcions de la coordibació TIC -TAC i el seu dessenvolupament en el centre.
Presentació, com fins ara, de nou prgramari i aplicacions d’interès en l’àmbit de l’ensenyament. Directe o indirectament.
Mantenir la motivació del personal docent amb noves propostes.
Aplicacions per Android que podrien utilitzarse al nostre treball docent.

– “El que m’ha estat més útil han estat els “truquets” que et faciliten la feina per tenir els ordinadors de l’escola funcionant correctament.
Novetats tic, actualitzacions, pàgines de recursos per treballar a l’aula,

– “El PLA TAC. Utilitats escolars”

– Seguir estan en contacte amb les coses novedoses que surten per possar en pràctica a l’escola

– “Sí, crec que no sols és interessant sino que també és necessari. Cal possar en comú les duiferents actuacions que esporten a les diferents escoles per tal d’unificat i també les dificultats que van sorgint així com també novetats interessants que poden ser útils a les escoles tant en la vessant de mestre com en la de alumnes.”

-Pla TAC

– Cal que segueixi la mateixa temàtica que s’ha dut a terme fins ara, per tal de mantenir actualitzats als coordinadors i els centres.

– “Jo considero que l’any vinent s’hauria de continuar en la mateixa línea, informant als coordinadors de les novetats, resolent dubtes, com a punt de trobada dels diferents coordinadors de centre.”

-“És necessari tindre un lloc on ens poguem trobar tots els coordinadors TAC i plantejar els nostres problemes i com resoldre’ls.

– Manteniment TIC. Novetats d’aplicacions. Edició de video i d’imatge. Creació, edició i manteniment de planes 2.0″

– gestió de xarxes

– linkatedu

– iTalk

– experiències didàctiques”

– “Novetats que es van produint al llarg del curs. Revisió i comentari d’aplicacions conegudes anteriorment i que sovint no s’apliquen per la clàssica “”manca de temps”” de preparacions, però que alguns “”voluntaris”” apliquen i amb rendiment satisfactori.”

– Suport en aspectes tècnics en general.

– OFERIR APLICACIONS O SOFTWARE QUE AJUDIN A LA TASCA DOCENT, I EN CONSEQÜÈNCIA QUE ELS ALUMNES TAMBÉ SE’N PUGUIN TREURE PROFIT

“- Servidors.   Novetats.  Informació rellevant actualitzada.  Resolució de dubtes”

– Assessorament de les qüesions tèniques del centre

– ADIENT  A LA NOSTRA FEINA  DE PRIMARIA:PROGRAMACIONS   A CADA CICLE DE PRIMARIA,MORDRE DE LA CLASSE I EDUCACIÓ PER AGAFAR ORDINADORS…

-“En primer lloc dir que aquestes sessions van molt bé per  conèixer una part important de programes o pàgines interessants  que van sorgint  i que a nivell individual no es trobarien o es tregallarien
També es donen moltes solucions a problemes que van sorgint.

– Un tema que seria interessant seria la utilització de les tablets, ipads,….  a les aules. Donar més importància al treball en el núvol ( sigui dropbox, drive,… ) ja es sap que és difícil.
Per una altra part, com hem dit al començament, continuar com a gestor de pàgines web interessants.”

– Seria molt interessant de cara a formar nous coordinadors TIC que necessiten conèixer les seves atribucions/obligacions i les eines de les que disposen.
Més que temàtiques en concret, seria interessant tractar tot allò que que faci referencia al “mon del coordinador tic”, tot el que és fa fins ara esta prou bé per estar una mica al dia de les novetats que poden ser interessant dins del món de l’educació.

– Recursos didàctics per a PDI

– L’utilització de les noves tecnologies a l’aula, tablets, smartphones…etc”

– Incidir en les ajudes uns als altres per optimitzar les maquinàries que disposem.

-Els blocs (XTEC blocs), com s’utilitzen i millorar el rendiment.

-Pla TAC a les escoles (Suggerències per fer-lo, idees, recursos,…).”

-Còpies de seguretat de les unitats compartides. Programes per editar video. Com penjar audios al bloc de l’escola.

– Elaboració definitiva del Pla TAC.

=========================================

Si vols fer algun tipus de comentari lliure respecte dels Seminaris i la coordinació d’informàtica als centres, amb caràcter de millora, ara és el moment

–  En aquests moments tan difícils per a la formacíó us agraeixo l’esforç que feu i el munt d’hores que hi dediqueu.

–  Són importants les reunions presencials.

–  Crec que resulta necessari mantenir aquests espais de posta en comú i de compartir dubtes i coneixements.

– “Han estat molt interessant les sessions ja que tant per part del formador com dels assistents s’ha treballat a partir de la realitat que patim els centres.
El nivell de coneixements i domini del formador ha estat excel.lent, així com el bon humor que ha trasmet al llarg de les sessions.
Les informacions i recursos oferts han estat molt variats i útils així com les tasques no presencials.”

– Ha estat bé fer una part presencial i una altra online, ja que he trobat que les activitats eren senzilles i adequades per aplicar a l’aula.

–  S’hauria de tenir TEMPS per parlar,  practicar i “perdre la por” a les PDI amb els companys

– “Que es reconegui la feina dels coordinadors, que en aquests moments no comptem gaire.
Que qualsevol canvi que afecti a la informàtica del centre s’avisi al coordinador/direcció per estar informats i que es tingui en compte que també som professors i s’ha de concertar cita.”

–  Crec que la coordinació d’informàtica requereix moltes més hores que altres coordinacions per tal de solucionar problemes dels equips, de connexions, etc que no es contempla suficientment en les instruccions d’inici de curs. Crec que, a més, haurien d’haver-hi altra vegada jornades tècniques per als coordinadors per tal de la millora dia a dia.

– “Pel que fa al seminari ja ho he comentat anteriorment. En quan a la coordinació d’informàtic Crec que el coordinador amb 2 o 3 hores setmanals no té prou temps per dur a terme aquesta tasca, s’hauria de dinvertir més temps, jo personalment dedico totes les meves exclusives i altres hores del dia a aquesta coordinació. També m’agradaria més formació tècnica, que al menys, en el meu cas crec que m’aniria molt bé.  ”

– Si es podria suggerir d’alguna manera un increment d’horari per les tasques de coordinació, penso que és una necessitat, per poder oferir un més alt nivell de qualitat. S’ha de tenir en compte que molts dels companys que afortunadament cada cop fan més ús educatiu dels recursos, ens demanen molta ajuda i tenim molt poc temps a l’escola per atendre’ls

– “En informàtica , i en altres cercles, hi ha una lley d’or: “”Si una cosa funciona, no la canviis””. Això s’ha de cumplir. Fins ara semblava que no anàven descaminats respecte a les TIC-TAC. No hem de fer un pas enrrere. És temps de sacrificis…però tres mesos en informàtica es tot un oceà a descobrir. Demano la gran satisfacció de poder assistir a futurs seminaris, al menys com fins ara. No deixem que la flama s’apagui i que cadascú hagi de “”buscar-se la vida””. Cosa que ocurriria amb la desaparició d’aquests. ”

– Espero que no desapareguin. Els trobo molt útils.

– Hauríem de tenir més recolzament i reconeixement per la tasca que desenvolupem, ja que moltes vegades fem coses que ni ens toquen fer, ja que no som informàtics, i sovint els nostres mateixos companys volen que arreglem coses que no estan a la nostra mà (per exemple quan s’averien ordinadors que ja no estan en manteniment al gepse).

– Què estigui més relacionat amb el dia a dia a l’escola. Parlem de coses molt generals!

– Crec hauria d’haver un protocol per a tothom semblant per a totes les escoles

– Hauriem de fer 5 sesions durant el curs però al menys 3.

–  Els seminaris són molt pràctics i informatius alhora que necessaris per mantenir-nos actualitzats com a coordinadors, centres i/o mestres. És imprescindible que per mantenir-nos actualitzats ens mantinguem en contacte i la única manera és fent aquests seminaris presencials.

– Ho tobo molt adient ja que s’acopla a tots els assistents.

– “Els seminaris TAC, han estat un gran suport per a la “”supervivència”” dels coordinadors, i són un “”agent motivador”” per a dur a terme la nostra pràctica.

– “Considero que la fòrmula actual d’aquests seminaris de coordinadors en horari “”laboral”” és l’unica fòrmula una mica productiva i efectiva d’aconseguir, a part de bons aprenentatges, una efectiva coordinació entre coordinadors de tots els centres. La fòrmula del seminari TAC fora d’horari escolar, a part de que considero que no li he sabut agafar plenament sentit, la considero retrògrada i despreciativa vers els coordinadors d’informàtica infravalorant la nostra tasca educativa, mentre no hi ha cap membre directiu del centre ni del departament d’ensenyament a qui se li encomanin tasques fora d’horari laboral sense la corresponent retribució dinerària. Considero que ja n’hi ha prou. Jesucrist va dir: “”HERMANOS””; NO “”PRIMOS””.”

– Trobo important aquestes trobades, sobretot per als coordinadors amb poca experiència, perquè et serveix per resoldre dubtes i problemes que et puguin sorgir a l’escola.

– FELICITAR-LOS PER LA FEINA QUE FAN I PER L’AJUDA QUE ENS OFEREIXEN. CREC QUE AQUEST SUPORT ENS BENEFICIA A TOTS I CREC CONVENIENT QUE HI HAGI UN SEGUIMENT I UNES SESSIONS FUTURES.

– És necessari continuar amb aquest tipus de semninari.

– És necessari que existeixin aquests seminaris de cara a nous coordinadors o coordinadors que faci poc temps que ho siguin i que necessitin  el recolzament en la tasca de coordinació TIC.

– “TENIM EL MONITOR DE MANTENIMENT QUE ENS AJUDA MOLT  I ES NECESSARI PER NOSALTRES . EL SEMINARI HE APRÈS MOLT EN QUANT  SAU,TIC,TAC,    …I NOMENCLATURES QUE JO NO SABIA I HE CRESCUT COM COORDINADORA UNA MICA MÉS DINS DE LA MEVA MADUREÇA DE DONAR ORDINADORS  ALS NENS  VOL AL ANY QUE VE SEGUIR EN AQUETS PROGRAMA  TIC -TAC  AQUÍ PROP DE VILASECA .GRACIES PER TOTA LA INFORMACIÓ I BON ESTIU  ISABEL

– “Trobo que de cara als “”nouvinguts”” ha estat una mica confús i fa la impressió que més aviat va dirigit als “”veterans””.

– Les sessions telemàtiques m’han semblat molt enriquidores i de bon grat en faria moltes més, realment posen a l’abast dels mestres eines noves i sovint desconegudes que poden ser de molt profit per a les nostres tasques.
Moltes gràcies.”

– Crec que aquestes sessions de coordinació no s’haurien de perdre i haurien de tenir la seva continuitat. Donar també les gràcies al nostre formador Jordi Poveda per la seva tasca de formació desinteressada i la seva implicació tan exhaustiva.”

– Són un entorn que ajuda a aclarir dubtes, posada en comú d’experiències. Molt necessari per veure formes de resoldre problemàtiques que ens trobem com a coordinadors i que són comuns a molts centres.

– Seria convenient que totes les sessions del seminari fossin presencials.

Anuncis

5ena sessió Seminaris Coordinació TIC

Deixa un comentari

4a Sessió telemàtica, seminaris de coordinació TIC

Deixa un comentari

3a Sessió Seminaris de Coordinació TIC dels ST a Tarragona, 25 de febrer i 4 de març 2013

Deixa un comentari

Tercera sessió seminaris de Coordinació TIC SSTT a Tgn: 25 de febrer i 4 de març

1 comentari

Seminaris TIC/TAC ST a Tarragona

Deixa un comentari

Com matricular-se a una activitat de formació del professorat amb restricció de direcció ?

Deixa un comentari

Durant el període de matriculació a les activitats del Pla de Formació  de zona 2012-2013,  fins al dia 30 de setembre,  trobareu algunes  amb restricció de Direcció.  A aquestes activitats només poden tenir accés a la matrícula les direccions de centre, donat que la participació no serà a nivell particular, sinó a nivell  de centre.

Teniu tant la descripció en un PDF del procés d’inscripció amb restricció de direcció així com l’accés a l’aplicatiu a aquesta plana de la xtec.

Older Entries