Conclusions de la XXII Jornada de reflexió: L’impacte i la contribució de les tecnologies digitals en l’educació

1 comentari

El Consell Escolar de Catalunya va proposar L’impacte i la contribució de les tecnologies digitals en l’educació com a tema de la XXII Jornada de reflexió, que es va celebrar el 10 de novembre de 2012 a Barcelona i que va comptar amb prop de 300 assistents dels diferents sectors de la comunitat educativa representats al Consell.

Amb la finalitat de potenciar al màxim la participació de la comunitat educativa, es va dur a terme, per primera vegada en la història de les jornades, un debat en línia previ mitjançant l’entorn digital de participació Consescat (www.consescat.cat). Els membres registrats van poder participar en els fòrums de discussió, mantenir converses d’acord amb els seus interessos i punts de vista i fer aportacions documentals i bibliogràfiques. Ja us havíem informat d’aquest espai el passat mes d’octubre.  En aquest mateix espai dels fòrums d discussió es van publicar les aportacions dels experts i d’institucions de l’àmbit educatiu.

Els treballs de la Jornada de reflexió han permès elaborar aquestes conclusions, que comprenen un conjunt articulat de consideracions que abasten els àmbits més significatius de la relació entre educació i tecnologies digitals.

Podeu trobar a Gencat el document aprovat pel Ple del Consell Escolar de Catalunya el 9 d’abril

Al mateix, al llarg de 62 planes s’explica com els treballs de la Jornada de reflexió han permès elaborar un conjunt articulat de consideracions que abasten els àmbits més significatius de la relació entre educació i tecnologies digitals, agrupades en vint seccions.

Us anirem posant algun dels 183 punts, de forma aleatòria al llarg d’algunes entrades,  amb el convenciment que és el document senzer i la seva lectura el més important.

“58.- La contribució de les TIC va més enllà del vessant metodològic i didàctic. L’ús de les TIC comporta una revitalització de la pedagogia que adquireix noves dimensions gràcies als sistemes digitals com a instruments de coneixement i treball intel·lectual. Teories com el cognitivisme i el constructivisme social, entre d’altres, disposen de nous i potents mecanismes a través dels quals aplicar models consistents de millora dels aprenentatges. ”

Anuncis

XXII Jornada de reflexió del Consell Escolar de Catalunya

2 comentaris

Creat l’any 1986 i establert com “l’organisme superior de consulta i participació dels sectors afectats en la programació general de l’ensenyament no universitari dins l’àmbit de l’Administració de la Generalitat”, el Consell Escolar de Catalunya integra representants dels diversos sectors de la comunitat educativa i constitueix una manifestació de la voluntat contínuament renovada de participació social en la política educativa del nostre país.

El Consell Escolar de Catalunya té la missió, entre d’altres, d’estimular el diàleg, la reflexió i la creació i difusió de coneixements que contribueixin a la qualitat de l’educació i a plantejar els canvis i millores que el nostre temps reclama. Amb aquesta finalitat convoca periòdicament Jornades de reflexió que permeten que la comunitat educativa representada al Consell expressi els seus posicionaments i punts de vista amb vocació constructiva i orientació al futur.

La xarxa social Consescat, l’objectiu de la qual és estimular la participació i facilitar el diàleg entre els membres de la comunitat educativa de Catalunya, presenta  tota la informació sobre els temes objecte de debat i els mecanismes de participació.

La Jornada de reflexió L’impacte i la contribució de les tecnologies digitals en l’educació se celebrarà el dissabte 10 de novembre de 2012 al CaixaForum de Barcelona. La Jornada podrà ser seguida en directe (streaming) i s’hi podrà participar via Twitter.

Prospecte explicatiu

Web de referència amb els debats previs: http://www.consescat.cat