El Consell Escolar de Catalunya va proposar L’impacte i la contribució de les tecnologies digitals en l’educació com a tema de la XXII Jornada de reflexió, que es va celebrar el 10 de novembre de 2012 a Barcelona i que va comptar amb prop de 300 assistents dels diferents sectors de la comunitat educativa representats al Consell.

Amb la finalitat de potenciar al màxim la participació de la comunitat educativa, es va dur a terme, per primera vegada en la història de les jornades, un debat en línia previ mitjançant l’entorn digital de participació Consescat (www.consescat.cat). Els membres registrats van poder participar en els fòrums de discussió, mantenir converses d’acord amb els seus interessos i punts de vista i fer aportacions documentals i bibliogràfiques. Ja us havíem informat d’aquest espai el passat mes d’octubre.  En aquest mateix espai dels fòrums d discussió es van publicar les aportacions dels experts i d’institucions de l’àmbit educatiu.

Els treballs de la Jornada de reflexió han permès elaborar aquestes conclusions, que comprenen un conjunt articulat de consideracions que abasten els àmbits més significatius de la relació entre educació i tecnologies digitals.

Podeu trobar a Gencat el document aprovat pel Ple del Consell Escolar de Catalunya el 9 d’abril

Al mateix, al llarg de 62 planes s’explica com els treballs de la Jornada de reflexió han permès elaborar un conjunt articulat de consideracions que abasten els àmbits més significatius de la relació entre educació i tecnologies digitals, agrupades en vint seccions.

Us anirem posant algun dels 183 punts, de forma aleatòria al llarg d’algunes entrades,  amb el convenciment que és el document senzer i la seva lectura el més important.

“58.- La contribució de les TIC va més enllà del vessant metodològic i didàctic. L’ús de les TIC comporta una revitalització de la pedagogia que adquireix noves dimensions gràcies als sistemes digitals com a instruments de coneixement i treball intel·lectual. Teories com el cognitivisme i el constructivisme social, entre d’altres, disposen de nous i potents mecanismes a través dels quals aplicar models consistents de millora dels aprenentatges. ”

Anuncis