Segons llegim a googleek.info, els 10 milions d’alumnes, professors i pares a Malàsia passaran a tenir google apps. El projecte forma part del nou pla d’educació. Possiblement la notícia està associada a la compra de ” Chromebooks en todas las escuelas primarias y secundarias del país”.

Caldria saber com els alumnes disposaran de comptes google, i a partir de quina edat. Trobem una referència a com disposaran de 4G a les aules, així com el document oficial en anglès on descriuen tot el procés, amb àmplia descripció de tots els canvis educatius de govern.

Anuncis