Tal com diu a la plana de la Xtec:

  • La contrasenya és personal, intransferible i ha de mantenir-se en secret. No anoteu la contrasenya a cap lloc on sigui accessible per altres persones. Vegeu els articles Com escollir una bona contrasenya? i Elecció d’una bona contrasenya
  • La contrasenya ha de tenir entre 8 i 30 caràcters. Ha d’estar formada per una combinació de lletres minúscules, lletres majúscules, números i signes com ! @ # $ % _ & = – + *  Com a mínim ha d’haver-hi 2 números, 2 lletres minúscules i 1 lletra majúscula. No podeu fer servir vocals accentuades, ni ç, ni ñ, ni signes que no estiguin a la llista.
  • Per exemple, 6+9Son14, 4Z5#7wxy o $0cMo1tWapu són contrasenyes vàlides. En canvi, pepeta2, 99ordinador, 1998, Arròs99 o Caça2000 no són vàlides.
  • El canvi de contrasenya és immediat. Afecta les aplicacions que utilitzen usuari XTEC (els blocs, l’espai web…) i també les aplicacions de La meva XTEC (Correu, Drive, Calendar…).
  • Si teniu problemes de visualització del formulari llegiu les instruccions de l’Agència Catalana de Certificació.
  • Si no recordeu la contrasenya actual, demaneu un recordatori o poseu-vos en contacte amb el SAU (902 532 100).

RECORDATORI: El canvi de contrasenya Xtec ha de realitzar-se via Xtec, a la plana de la Xtec,  no via Google. La conseqüència de no actuar així pot ser l’activació de la nova contrasenya només per a serveis google, no per a les aplicacions de la meva Xtec i les aplicacions que utilitzen usuari Xtec.

 

 

Anuncis