El Wikiartmap és una plataforma que treballa des de la col·laboració en  un mashup de continguts oberts que, sota la forma de wiqui i amb l’ajut d’una cartografia que ens recorda molt a google maps, dóna forma a obre d’art, de diferents manifestacions i que són localitzables directament damunt el mapa. A partir d’una d’elles es poden establir d’altres de properes o de la mateixa “categoria”.

Podem llegir a euroregio també:

Wikiartmap proposa una nova manera d’apropar-se a la creació artística a escala mundial mitjançant una  proposta gràfica i d’interacció visual i intuitiva que incorpora  continguts oberts  ja existents; una plataforma innovadora que, alhora, permet a  l’usuari  introduir, administrar i editar nous continguts.
 
Wikiartmap és una plataforma  inèdita i global  per a la difusió nacional i internacional de l’art, el patrimoni i la creació a l’espai públic, així com d’esdeveniments vinculats a l’espai públic. És una eina d’ús lliure, un nou mitjà de comunicació  a l’abast de creadors, agents culturals i entitats  que els permet difondre el seu patrimoni i les seves intervencions en una plataforma d’abast internacional i continguts dinàmics.
 

 

Anuncis