Al portal de la Xtec disposem d’un portal d’ajuda centrat en l’ús del Gepse i en les possibles incidències que es puguin tenir a partir del seu ús.

El GEPSE serveix per portar al dia l’inventari del material informàtic del Centre i de manera molt important per declarar les incidències relatives a les avaries així com portar les dades relatives a les garanties i manteniment del material. És necessari remarcar que, pel que fa al material de nova dotació del Departament, en el GEPSE hi ha els documents d’instal·lació, configuració,… i heu d’emplenar els formularis d’instal·lació, donant la conformitat de la instal·lació o els punts en desacord si s’escau.

Enllaç a GEPSE

Enllaç a l’ajuda del Gepse

Anuncis