El Departament de Pedagogia de la URV i el Departament d’Ensenyament portaran a terme el dissabte dia 16 de febrer, de 9 a 14:30 hores, la Jornada de Sistemes de Projecció Interactiva (SPI ). La Jornada es portarà a terme a les instal·lacions del Campus Catalunya de la URV (Avinguda Catalunya, 35, 43002 Tarragona ) ( localització )

Vivim en una societat on els canvis tecnològics aplicats a l’educació estan a l’ordre del dia. L’alumnat està sensibilitzat pel món de les tecnologies, i el professorat ha d’aprofitar aquest focus de motivació intrínseca a l’hora d’utilitzar-les, i d’acord amb les seves possibilitats, s’han d’incloure en el desenvolupament de les tasques que es proposen als discents.

La utilització dels Sistemes de Projecció Interactiva (SPI) han de facilitar els canvis a l’aula, el treball en grup, el tractament de la informació, la presa de decisions, el treball multidisciplinari, individual i autònom; han de promoure la creativitat, l’activitat i la reflexió de l’alumnat; han de ser eines que potenciïn l’ampliació i l’adquisició de coneixements conceptuals, procedimentals i actitudinals.

A la jornada s’analitzaran les aplicacions didàctiques i metodològiques del programari que gestiona els sistemes de projecció interactiva i el d’algunes eines que interactuen amb aquests com són els sistemes de sincronització entre ordinadors, els lectors de documents, i els sistemes de resposta interactiva.

PROGRAMA DE LA JORNADA:

DISSABTE 16 DE FEBRER DE 2013
8.30 – 9.00 Acreditació. Visita a l’exposició.
9.00 – 9.10 Inauguració de la jornada a càrrec de la Sra. Maria Àngels González Estremad, directora dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Tarragona.
9.00 – 10.00 Conferència: Les TAC: tecnologies per aprendre i ensenyar Sr. Jordi Vivancos. Àrea de Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement. Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya.
10.00-11.00 Sankoré: Nou projecte de programari obert a totes les PDI
Sra. M. Angels del Rio i Sr. Francesc Busquets. Àrea de tecnologies per a l’aprenentatge i el Coneixement. Departament d’Ensenyament.Generalitat de Catalunya.Aplicacions didàctiques del lector de documents. Aplicació de la realitat augmentada en axometria. Augment de la capacitat espacial de l’alumnat.
Sr. David Delgado Rodríguez. Col·legi Internacional SEK-Catalunya. La Garriga.
11.00 – 11.30 Descans. Visita a l’exposició.
11.30 – 12.30 Treball de les emocions d’alumnes i famílies amb l’ús de la PDI i de la ràdio
Sr. Francesc Morilla i Sra. Lola Ricart. Escola Jacint Verdaguer (Castelldefels)
12.30 – 13.30 Espai Ninus. Un nou lloc d’interacció amb projeccions que permeten un alt nivell d’immersió.
Sr. David Miralles. Cofundador de btripple. Investigador d’Enginyeria laSalle, Universitat Ramon Llull. grup de recerca en Tecnologies de la Interacció dins l’àrea de HCI de la Salle.
Sr. Víctor Flores. Mestre d’educació infantil. Col·legi Sant Josep (Mataró).
13.30 – 14.30 Sistema de control i avaluació per les aules (Classroom suite).
Com avaluar i fer el seguiment de l’alumnat (Sistemes d’avaluació interactiva).
Sr. Eugeni Chafer. AV&D. Audiovisuals Data SL.Els comandaments Smart Response PE com a eina metodològica per reballar de forma col·laborativa a cicle mitjà.
Sra. Cinta Cugat Manuel del Vall. ZER Terra Alta Nord.
14.30 Clausura de la jornada a càrrec del Sr. José Miguel Jiménez González, director del departament de Pedagogia de la Universitat Rovira i Virgili.

La Jornada disposa d’un portal web on podeu accedir a la descripció de les experiències i totes les informacions relacionades

Realitzar la inscripció al GAF, codi d’activitat 7000010529, inscripció gratuïta.

000105297000010529

Anuncis