Des de la web d’Adobe podem veure aquests dies que està en obert i en anglès, per a Mac i PC totes les baixades dels productes del CS2, que corresponen a la’ny 2005. Actualment els productes d’Adobe van per la versió CS6.

Segons podem llegir a Xatacafoto i d’altres webs similars, “al parecer, y según el miembro de Adobe e ingeniero Dov Isaacs, es falso que hayan liberado estos productos CS2 gratuitamente sino que lo que ocurre es que están apagando los servidores de activación para esa versión, propiciando que lógicamente deben ofrecer copias con claves especiales que no requieran activación a los clientes que lo han comprado. Por tanto, estas descargas y claves estarían dirigidas únicamente a esos clientes que ya disponían de una licencia para esos productos

El cert és que, sigui veritat o no que cal disposar prèviament de les llicències corresponents als productes, des de la plana de baixades d’Adobe, en aquestes circumstàncies o les que la casa comercial consideri oportunes, es pot accedir lliurement a la plana web de les baixades dels productes, en les condicions que ells marquin en el seu ús.

La plana , com podeu verificar, té els enllaços a tots els productes CS2 , en anglès, amb els corresponents números de sèrie per a Mac i PC.

Anuncis