A finals del mes de desembre passat va arribar als centres educatius dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Tarragona signada per la Directora M. Àngels Gonzàlez Estremad, la següent informació de la que  us fem còpia:

” Benvolgut/da,

Com ja se us ha anat informant, ens trobem en ple procés de canvi de proveïdors de serveis TIC, en el marc del nou model de gestió centralitzada, transversal i coordinada engegat pel Govern de la Generalitat i liderat pel CTTI.

Agraïm la col·laboració que molts centres de Catalunya heu tingut en l’etapa de Due Dilligence de les darreres setmanes que ha servit als nous proveïdors per a recopilar tot tipus d’informacions tècniques que els han permès conèixer amb detall els equipaments TIC dels centres i el seu ús.

A partir del dia 2 de gener s’obre una nova etapa en el procés, la Transició del Servei, en la qual Telefónica, com a nova empresa adjudicatària, assumeix les operacions de Suport Tècnic Presencial als centres docents.

Telefónica està creant i formant els equips de suport presencial, procurant mantenir aquelles persones que fins ara han desenvolupat aquests serveis amb més qualitat. Per aquest motiu, a partir del gener, la persona de suport tècnic presencial que us visitarà pot ser diferent de la que fins ara us atenia; en qualsevol cas, estarà identificada i acreditada per Telefònica per a la tasca que té encomanada.

Vull fer ènfasi en que, en aquesta Fase de Transició, el servei es continuarà realitzant de la mateixa forma com fins ara a través del SAU i de les eines GEPSE i Planificador.

D’altra banda, l’espai de la intranet per informar del nou model TIC s’anirà actualitzant amb informacions sobre aquest procés, de forma que en tot moment pugueu estar al dia de les accions que es portin a terme i resoldre els dubtes que vagin apareixent.

T’agraeixo que facis extensiva aquesta comunicació al Coordinador TIC del teu centre que juntament amb el gestor TIC del Servei territorial, son persones clau pel bon funcionament d’aquest serveis.

Agraeixo per endavant la teva col.laboració. “

Anuncis