Les proves que es faran a partir del 19 de febrer de 2013 tindran com a referència els continguts revisats i actualitzats que consten en l’annex de l’Ordre EMO/417/2012, de 27 de novembre, segons el que especifica la disposició final de l’Ordre, que avui s’ha publicat al DOGC. Aquests nous continguts, recordem, substituiran els que es detallen en l’annex 2 del Decret 89/2009, regulador de l’ACTIC.

La informació sobre els continguts, tant els originals com els nous, es troba a l’apartat “Documentació de referència” del portal ACTIC, que ha estat reestructurat a fons i ampliat amb documents complementaris relacionats amb l’ACTIC. Pel que fa als continguts nous, n’hi ha una versió on es realcen els canvis introduïts.

Una part dels canvis introdueix nous conceptes, que recullen l’evolució experimentada durant aquests darrers anys per les TIC i la societat de la informació. Aquesta mena de canvis es consideren, per tant, una actualització de continguts. L’actualització afecta només les competències C1, C2 i C3, per la qual cosa el nivell 3 en queda exclòs.

Una altra part dels canvis és de tipus formal: aquesta segona mena de canvis respon als objectius de reequilibrar les diverses competències mitjançant la reestructuració d’indicadors, i de millorar la claredat i la precisió del text. S’hi ha recollit l’experiència de dos anys d’aplicació dels continguts que es van aprovar l’any 2009.

Més informació a la plana Actic Gencat

Anuncis