Creat l’any 1986 i establert com “l’organisme superior de consulta i participació dels sectors afectats en la programació general de l’ensenyament no universitari dins l’àmbit de l’Administració de la Generalitat”, el Consell Escolar de Catalunya integra representants dels diversos sectors de la comunitat educativa i constitueix una manifestació de la voluntat contínuament renovada de participació social en la política educativa del nostre país.

El Consell Escolar de Catalunya té la missió, entre d’altres, d’estimular el diàleg, la reflexió i la creació i difusió de coneixements que contribueixin a la qualitat de l’educació i a plantejar els canvis i millores que el nostre temps reclama. Amb aquesta finalitat convoca periòdicament Jornades de reflexió que permeten que la comunitat educativa representada al Consell expressi els seus posicionaments i punts de vista amb vocació constructiva i orientació al futur.

La xarxa social Consescat, l’objectiu de la qual és estimular la participació i facilitar el diàleg entre els membres de la comunitat educativa de Catalunya, presenta  tota la informació sobre els temes objecte de debat i els mecanismes de participació.

La Jornada de reflexió L’impacte i la contribució de les tecnologies digitals en l’educació se celebrarà el dissabte 10 de novembre de 2012 al CaixaForum de Barcelona. La Jornada podrà ser seguida en directe (streaming) i s’hi podrà participar via Twitter.

Prospecte explicatiu

Web de referència amb els debats previs: http://www.consescat.cat

Anuncis