Amb aquest 4art lot adjudicat , queden completades les adjudicacions del nou model.  És a partir d’aquest moments que cal acabar els actes administratius corresponents ( documentacions , adjudicacions i contractes definitius ) , veure com es desenvolupa el procés i quins canvis es poden produir.  A mesura que es produeixin , anirem informant.

Anuncis