A través de la web del  CNIL, ( Comissió Nacional de la informàtica i de les llibertats, a França ) podem llegir un informe, basat en una directiva europea, on destaquen al respecte:

Les xarxes socials poden ser poderoses eines de comunicació disponibles per als usuaris. No obstant això, també presenten riscos per a la privacitat de les dades publicades, si no es controlen o els seus editors no implementen totes les mesures necessàries per protegir les dades dels seus membres. Moltes de les xarxes socials s’han desenvolupat en dispositius protectors de la privacitat dels seus membres. CNIL convida a tots els interessats a aprofitar aquestes millors pràctiques i es proposa aconseguir un millor compliment.

El funcionament de la majoria de les xarxes socials basades en la prestació d’un servei gratuït a canvi de la recopilació d’informació per a ús comercial (anàlisi dels perfils i de navegació a Internet per enviar publicitat, transmissions dades a tercers …). No obstant això, és difícil determinar el destí d’aquesta informació una vegada que estan a la xarxa.

Per això, el G29 (Grup d’Europa CNIL) ha aclarit les regles per les xarxes socials en un dictamen de 12 de juny de 2009. La CNIL Europea demanen inclouen:

  •     definir els paràmetres per defecte de limitar la difusió d’Internet
  •     implementar mesures de protecció de menors
  •     eliminar els comptes que han estat inactius per un període prolongat
  •     permetre a les persones, encara que no siguin membres de les xarxes socials, tenir el dret d’esborrar les dades que es refereixen  a ells.
  •     suggerir als usuaris utilitzar pseudònims en lloc del seu veritable identitat
  •     implementar una eina a disposició dels membres i no membres a la pàgina web de les xarxes socials a les queixes relacionades amb la privacitat.

Totes aquestes regles malauradament no sempre es respecten. A més, la CNIL subratlla l’enfocament adoptat per algunes xarxes socials…….

CNIL participa amb els administradors en el compliment de les xarxes socials, i encoratja la difusió d’aquestes bones pràctiques, inclosos els menors d’edat.

Anuncis