Des del passat mes d’octubre del 2011, des dels diferents elements institucionals de la Generalitat s’ha estat treballant en definir un nou model TIC, del que us resumim els trets bàsics informatius.

  • A la sala de premsa del mes d’octubre del 2011 podíem llegir ja : “La creació d’un nou model TIC per a la Generalitat de Catalunya respon a l’objectiu marcat al Pla de Govern 2011-2014 que determina que el desenvolupament de la Societat Digital a Catalunya és transversal dins del Govern, en tots els seus àmbits, i també fora, en la relació amb la ciutadania, les empreses i les administracions. Per complir aquest objectiu, i en el marc d’un context econòmic desfavorable, es fa necessària la creació d’un model de governança transversal i coherent per a les TIC de la Generalitat que generi estalvi, eficiència, transformació i innovació, que impulsi un servei públic més eficaç i proper a la ciutadania i que incrementi la transparència i la igualtat d’oportunitats.
  • De mans del CTTI ( Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació ) : “En aquest sentit, el CTTI,  com a ens encarregat d’impulsar les mesures necessàries per implementar la gestió centralitzada, transversal i coordinada de les TIC de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, així com de la contractació centralitzada, la gestió i el subministrament de solucions TIC de tota la Generalitat, planteja un model de contractació dels serveis TIC basat en la modalitat del diàleg competitiu.
  • Es va catalogar tot aquest nou model de tot el que afecta a tota la Generalitat de Catalunya , en quant a tot el que pertany a “TIC”, sota 4 àmbits i contractacions: “Així, el procediment de licitació per a la provisió dels serveis del nou model TIC de la Generalitat serà el del diàleg competitiu. Concretament, a principis de novembre s’obriran quatre diàlegs o licitacions competitives corresponents a quatre grans àrees o blocs de serveis TIC: connectivitat o serveis de telecomunicacions (xarxes de nova generació i serveis de veu i dades fixa i mòbil); programari i aplicacions; servidors o CPDs (centres de processament de dades) i equipament per al lloc de treball (maquinari). En cadascun d’aquests diàlegs, que es dividiran en lots específics de diferent mida i tipologia de serveis, hi participaran entre 5 i 12 empreses que seran seleccionades mitjançant un procés de concurrència competitiva en base a criteris de solvència econòmica i solvència tècnica en cadascuna de les tipologies de serveis.
  • Aquest és el resum del projecte:

I la seva presentació en comisió al Parlament, de mans de Carles Flamerich, Director General de Societat de la Informació

  • 8 d’agost de 2012. La Generalitat fa pública l’adjudicació dels contractes del nou model TIC corresponents a “Connectivitat i Telecomunicacions”
  • A mesura que es coneguin més detalls que afectin directament al Departament d’Ensenyament per part de les noves contractacions dels 4 àmbits, us anirem informant.
Anuncis