A la majoria dels països europeus, hi ha sistemes de certificació de coneixements d’informàtica dels docents.  Són de tres tipologies.

PCIE : Permis de conduire informatique européen
ECDL : European Computer Driving Licence
ICDL : International Computer Driving Licence

La ECDL va néixer el 1997 per iniciativa d’una associació europea de professionals, CEPIS (Consell d’Europa Societats Professionals Informàtics). La promoció i difusió de l’ECDL són ara manejats per la Fundació ECDL que cerca donar una dimensió internacional com la ICDL (International Computer Driving Licence). En l’actualitat es distribueix en 50 països per més de 7.000 centres d’exàmens que hagin concedit 1,4 milions de llicències individuals.

Tal com es defineix la ECDL: “ECDL Foundation es la autoridad certificadora del principal programa internacional de certificación de competencias informáticas: ECDL / ICDL”, i a la seva web en català, amb seu a Barcelona:

“ECDL és l’acreditació internacional europea que atorga el reconeixement de posseir una formació bàsica i completa en informàtica a nivell d’usuari. Gestionada per la Fundació ECDL, l’acreditació està implantada pràcticament a tota Europa i, amb les sigles ICDL, a la resta del món.

La Fundació ECDL és una organització sense ànim de lucre creada a iniciativa del Consell Europeu d’Associacions Professionals de Tecnologies de la Informació (CEPIS). A Espanya està representada per l’Associació de Tècnics d’Informàtica.

La Fundació ECDL és el garant de l’estàndard ECDL i assegura que la validesa i el desenvolupament de l’acreditació ECDL s’apliquen de la mateixa manera a tots els països.

La ECDL és un dispositiu modular per a la validació de cada coneixements bàsics d’informàtica. Consta de sis mòduls:

  • – Coneixement general de l’empresa i la societat de la informació;
  • – La gestió de documents;
  • – Tractament de textos, full de càlcul;
  • – Base de dades;
  • – Presentació assistida per ordinador ;
  • – Navegació web i missatgeria.
Anuncis