A partir d’avui hem vist com ja es pot disposar de Google Drive als comptes de la meva  Xtec.

Recordem que ja vam descriure les possibilitats de treball a aquesta entrada del dia 27 d’abril, que tornem a reproduir.

Què és ?

Com es pot llegir al propi vídeo, és un sistema de treball que ja veníem disfrutant a d’altres serveis. Barreja la capacitat de disposar de qualsevol arxiu , de fins a 30 formats diferents, en qualsevol ordinador que disposi de connectivitat a internet, amb el propi servei , que integra dins , de google docs, tal i com ja el coneixíem.

Com fer-lo funcionar ?

És interessant, si disposeu de més d’un compte, fer les proves oportunes amb un que no sigui el principal, com a mínim per a saber avantatges i inconvenients , i poder jutjar si és un servei que us pugui, o no, fer el pes. Cas de voler-ho provar, valideu-vos dins d’una sessió de google i aneu, en una altra pestanya, a cercar la plana principal de google drive.

Des d’aquesta plana s’oferirà la possibilitat d’activació,  que un cop sigui així, passareu a veure el Google docs amb aquest avís superior :

Instal·lació en local ( no és obligatori fer-ho, pensem primer si ens convé, o no )

Una de les opcions que el gràfic anterior ofereix és poder disposar, també sense connectivitat a internet , d’una còpia en local de la totalitat d’arxius que ja disposem a Google docs ( els dos serveis passen a integrar-se en un ). Com fer- ho ?

Farem clic a la icona anterior de “baixa google Drive per a PC ” i acceptem les condicions i instal·lem:

En aquest darrer pas és interessant fer clic a “avanced setup”, per a poder determinar quina serà la carpeta compartida del nostre ordinador que emmagatzemarà una còpia en local, i sincronitzada, amb els arxius de Google Drive. Farem clic i modificarem les opcions que creiem convenient. Es pot canviar la ruta, es pot fer clic ( o no ) per a tenir sincronitzada la carpeta amb la del núvol a “sync Google Docs files” i es pot fer un inici automàtic de la sincronització quan l’ordinador es posi en funcionament, fent clic a la part inferior.

A partir de l’experiència d’ús, hem detectat que es quedarà oberta la sessió de google drive, encara que no fem el “login” corresponent amb usuari i password.  Ull si fem aquesta instal·lació en una aula d’informàtica del centre o en un ordinador accesible a tothom. CAL DESMARCAR LA DARRERA CASELLA DEL SEGÜENT QUADRE DE DIÀLEG

Al fer clic, automàticament es crearà la primera còpia de tots els arxius que teníem a google docs a la carpeta en local que haguem determinat. A partir d’aquest moment es produirà una sincronització bidireccional. És a dir, qualsevol arxiu ( video, fotos, documents, bases de dades ) que disposem a aquesta carpeta compartida local, passarà automàticament al núvol a drive, i viceversa.

Utilització d’espai

Un cop veiem aquestes operacions acabades,  observarem que google drive substitueix a google docs. Però el que observarem és la mateixa estructura. Per a conèixer l’espai que estem fent servir, del total, podem fer clic a:

Altres aplicacions asociades

Si executem l’aplicació des de Google Chrome, augmentarem la possibilitat d’ús amb altres programaris que podran instal·lar-se directament des de la Chrome Web Store

Primers punts febles trobats

A la xarxa ja hem pogut llegir una de les primeres crítiques sobre el nou aplicatiu. Per un costat el fet de la controvèrsia sobre els drets de contingut del nostre material. D’altra banda, el fet de tenir una còpia en local de tots els nostres arxius, se sumarà a la necessitat , si és el cas, de disposar d’elements de prevenció de seguretat també per a l’ordinador. Donat que allà tindrem tots els arxius si així ho hem seleccionat. I podrem fer doble clic sobre ells per a ser oberts en un navegador

Anuncis