El Departament d’Ensenyament convoca la X Trobada de Corals amb l’objectiu de difondre la pràctica i la creació musical de les alumnes i els alumnes de l’Educació Infantil i Primària, reconèixer la gran labor musical i educativa que realitza el professorat i distingir el treball que els centres docents duen a terme en aquest camp.

Al Servei Territorial d’Ensenyament a Tarragona ja estem preparant la trobada, que es portarà a terme al Complex Educatiu de Tarragona.

Més informació a http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/artistics/musica/corals

Anuncis