Segons  ens comuniquen de Serveis Centrals heu rebut o rebreu una còpia del CD amb la documentació i programari de les pissarres dels catàlegs 2011 associats a educat.

Ha estat distribuït als centres que han rebut o pissarra o projector interactiu.
Anuncis