El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) és l’encarregat de la gestió de totes les Telecomunicacions de tots els Departaments de tota la Generalitat de Catalunya.

Telefonia mòbil, dades, telefonia de veu,  tot passa pel CTTI.

Segons llegim a Gencat:

La fase de diàleg competitiu per al nou model de contractació TIC de la Generalitat de Catalunya acaba aquesta setmana amb la finalització de la tercera i última ronda de diàlegs amb les empreses participants. Amb la conclusió d’aquesta ronda, durant la qual els participants han hagut de dialogar sobre el model de costos, el model de contracte, recursos i actius que proposen com a millor solució per a cadascun dels quatre diàlegs, es tanca la fase de diàleg i s’obre el període de licitació del nou model, que culminarà a finals de juny amb l’adjudicació definitiva dels contractes.

 
El complex i innovador procés de diàleg competitiu per al nou sistema de contractació de les TIC a la Generalitat  va començar formalment a principis d’any, amb l’admissió, per part de la mesa de contractació del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), de les candidatures de 34 empreses o unions temporals d’empreses de les 49 que inicialment van manifestar el seu interès per concórrer a un o més dels quatre diàlegs convocats.
 
A partir d’aquí, la Generalitat de Catalunya, a través del CTTI com a  organisme encarregat de la contractació centralitzada, la gestió i el subministrament de solucions TIC de tota la Generalitat, va lliurar a les empreses participants un programa funcional en el qual es recullen els objectius d’estalvi, eficiència i transformació que l’Administració pretén assolir en cadascun dels quatre diàlegs,  i que és el document base sobre el qual s’ha treballat i es continuarà treballant durant tot el procés.
No oblidem, segons explica Expansión, que:  “La Generalitat calcula que la contratación TIC que prevé adjudicar para los próximos años asciende a 2.300 millones de euros“.
Anuncis