Écologie dynamique des lois et règlements qui façonnent l’Internet “.

Una nova publicació Unesco que incideix sobre els factors que intervenen en la connectivitat i la llibertat d’expressió a internet. Podem trobar el document pdf   en francès   a la seva web.

A la seva introducció, plana 4,  podem llegir la declaració d’intencions del llibre:

Com s’explica en aquesta publicació, la llibertat d’expressió no és un mer producte del canvi tecnològic, que ha de ser protegit per lleis i reglaments que equilibrin els interessos i valors diversa i potencialment en conflicte d’acord amb una complexa ecologia global de l’elecció. Advocar perquè es doni prioritat a la investigació en aquesta àrea,  l’informe insta a examinar més a fons les diverses qüestions que afecten la llibertat d’expressió en Internet. Les troballes d’aquest estudi indiquen la necessitat de més cura mentre que un ampli conjunt de les tendències mundials en les lleis i reglaments.
Espero que aquesta publicació sigui informativa i útil per a tots els usuaris – Investigadors, estudiants i responsables de polítiques – que treballen en aquesta àrea. ”

L’informe es centra en  punts generals, amb interessants informacions al voltant de les mesures de connectivitat, les lleis, els drets i deures de qui es connecten, etc. Interessant el capítol 8 dedicat a les reglamentacions i proteccions del menor.

Anuncis