A partir d’avui podem veure que google docs ( apps XTEC inclosa ) ja contempla 5 Gb d’espai d’emmagatzematge. Cal restar a l’espera de veure quan aparegui google Drive, i com queda repartit l’espai que ens donen als usuaris i en què consisteix al detall aquest nou servei . Esperem també per a veure avantatges i inconvenients d’aquest espai i condicions respecte d’altres solucions. De moment, és un augment aparent d’espai a la nostra disposició.

Anuncis