Terme d’origen francès , amb traducció similar a “etiqueta”, que, com la Viquipèdia explica ve de la contracció de les paraules angleses “network etiquette”. 

A la plana web http://lasindias.net/indianopedia/Netiqueta ens expliquen l’origen de la necessitat de regular unes normes de comportament virtual, i resumeixen aquests en 3 principis de comportament en blocs i 19 recomanacions bàsiques en l’ús del correu electrònic.

L’origen del terme i les normes el situa “… a partir de la publicación en 1995 de la RFC 1855, “Netiquette Guidelines”pero venía estando ya en uso desde al menos desde 1988 en USENET 

Moltes d’aquestes “normes” o consells les hem comentat ja algun cops des d’aquest espai, són totes de prou sentit comú:

  • No escriguis mai res que no diries en una conversa presencial.
  •  Siguem educats en les comunicacions, començant al menys amb un “bon dia”, o “hola”.
  • En una conversa oral, tot allò que es diu queda només en la memòria dels presents. Tot allò que s’escriu a la xarxa, sota qualsevol mitjà ( missatgeria, xarxa social, web… ) resta escrit molt de temps, i molt sovint no tenim la possibilitat d’esborrar allò que hem escrit.
  • Fem servir  el mode CCO ( còpia oculta ) sempre que lliurem correus electrònics a diferents destinataris. Més encara si entre ells no es coneixen.
  • Mai escriure en majúscula, és sinònim de cridar.
  • Que el títol del missatge de correu ( o article ) sigui representatiu del seu contingut.
  • Respectar els drets d’autoria.

Aquests consells  són els més “bàsics” en quant a netiquette.

 

Anuncis