Un exemple per a mostrar a l’aula sobre la privacitat i impunitat al carrer.

En un període molt breu de temps ( menys d’un segon ), es van fer 216 fotografies a la  Standley Cup Final, dels seus fans al carrer. És una “modalitat” diferent de panoràmica, pel factor “moviment de persones”.

Observem la fotografia general:

 

I observem el nivell de detall fent zoom a la mateixa, des de la mateixa plana web, com es poden reconèixer les cares , tot i que sembla que ningú els miri:

Podem ” navegar” dins de la panoràmica a aquesta adreça.

Anuncis