Deia una persona respecte de la informació a Internet que desconèixer on tens la informació és sinònim de no tenir-la.  Des del 2007, amb el Googlejant, amb pautes d’ús d’elements bàsics com pot ser el Gmail, hem vist com han evolucionat les nostres necessitats i les facilitats que els programes han incorporat a les seves aplicacions.

Anem una mica més enllà: com afegir etiquetes anidades o etiquetes que “pengin” o “depenguin” d’altres etiquetes. Com una carpeta dins una altra carpeta ( que també és possible a Gmail )

1.– Un cop un missatge obert, podem posar-li una etiqueta. També és possible des de la llista general de missatges rebuts ( o enviats ). Podem seleccionar alguna de les que ja tinguem creades:

2.– Si volem crear-ne una de nova, a la part inferior podem fer clic

 

3.– Aquest menú ens permetrà o bé crear-ne una de nova, o bé si volem crear una sub-categoria d’etiquetes:

Només caldrà indicar l’etiqueta de la que dependrà, al desplegable inferior,  i crear-ne una de nova, teclejant-la a la part superior.

4.– Automàticament, com les altres etiquetes, les podrem veure al lateral esquerra de la plana ( podria ser a la dreta també ), on ja podrem interactuar amb elles, canviant-les el color amb clic a la fletxa a la seva dreta. Veurem així també la seva “jerarquia”, una depenent del grup de l’ altra:

 

 

Anuncis