Sembla una mica anar al límit del control, però si ho necessitem, podem ordenar per etiquetes també els correus “sortints”

Anuncis