Cas que en un mural, presentació o tasca docent puguin necessitar-se fotografies lliures en funció del color, disposem d’un enllaç ràpid i senzill:   http://labs.ideeinc.com/multicolr/

Només cal accedir:

I fer clic a la paleta de color de la part dreta, i automàticament ens farà les sugerències:

Anuncis