Ateneu és l’espai de formació que recull els materials elaborats per a les activitats formatives, recursos metodològics i documentals, eines per treballar a les aules i tutorials.”

En aquest portal hi trobareu tota la formació que ofereix el Departament a nivell telemàtic, estan tots els materials, que poden servir per fer , una consulta de com funciona  tal o qual programari/ entorn, distribuït o tutelat pel Departament d’Ensenyament.

Teniu els cursos complets amb les practiques pertinents i que poden servir per aprofundir en el coneixement d’eines que tenim a l’abast, o perfeccionament personal dels mestres.

La gran majoria dels cursos han estan elaborats  des de el propi Departament amb les següents premisses:

” La formació permanent ha de donar resposta a aquest repte i per això el Departament d’Ensenyament proposa un catàleg de cursos telemàtics que miren de satisfer les necessitats per a l’exercici de la funció docent al segle XXI amb els objectius següents:

  • Facilitar la reflexió i el debat sobre la pròpia pràctica docent com a punt de partida de la nostra millora de l’activitat professional.
  • Treure profit del potencial comunicatiu que proporcionen els entorns virtuals per establir xarxes de treball col·laboratiu amb la finalitat de conèixer i relacionar-se amb entorns físics i socials cada cop més amplis.
  • Construir conjuntament el coneixement emprant diferents llenguatges i les diverses eines tecnològiques que hi ha a l’abast.
  • Apropar-se i actualitzar-se amb un esperit crític a noves eines multimèdia prenent consciència del que suposa el seu ús. “

Figura també l’enllaç a cursos passats, un històric de cursos de formació interessant, a eines, i a materials de Jornades tècniques….

Aquí teniu l’enllaç

Anuncis