“Amb motiu del canvi de versió del web de la XTEC, està prevista una aturada del servei FTP actual des del divendres 9 de març fins al dimarts 13 de març. Paral·lelament, caldrà que modifiqueu algunes dades de connexió. Trobareu la informació per fer aquest canvi en el vostre programari a Atenció a l’usuari/ària | Guies d’Internet | Pàgines web.”

Anuncis