El número 129 , corresponent a març de 2012, de la revista francesa “Internet practique” fa un quadre comparatiu de les tarifes de connectivitat a Internet de les principals operadores franceses:

Tenim altres planes comparatives dels serveis i preus,on, naturalment, sempre cal llegir la lletra petita de les condicions de l’empresa corresponent.

Anuncis