Seguint la senda del treball amb Atri, ens trobem que totes les aplicacions, que incorpora aquest portal de gestió no funcionen a la primera amb  diferents navegadors ( Explorer-Mozilla firefox ). Amb Chrome bàsicament funciona tot , tret dels Pop ups (finestres emergents ), que s’han d’activar.

Degut a  que ATRI incorpora diferents nivells de seguretat, doncs el seu àmbit de gestió va des de controlar la nomina,  l’accés als certificats, i tota la informació de tipus personal;  està pensat perquè aquest accés s’hagi de verificar cada vegada que entrem i ens validem. És un portal amb protocols de seguretat.

Davant la incomoditat que suposa estar sempre acceptant missatges ( pantalles d’acceptació) a cada navegador dels més utilitzats ( Windows) es pot fer una configuració prèvia perquè ens deixi veure el contingut  i gestionar tots els accessos dels que disposem en ATRI.

A l’entrada del portal ( intranet-portal de centre) tenim un pdf que ens desglossa com configurar els navegadors un per fer una navegació per ATRI sense haver de  confirmar contínuament que volem accedir.

Podeu descarregar el pdf  des de aquest enllaç

Anuncis