El passat mes de novembre, la 36a Conferència General de la UNESCO vaproclamar el dia 13 de febrer com a Dia Mundial de la Ràdio, amb la intenció de commemorar la contribució fonamental de la ràdio per garantir i fomentar la lliure circulació d’idees i la llibertat d’expressió que apuntalen les societats obertes i democràtiques.

El Centre UNESCO de Catalunya – Unescocat, creat l’any 1984, amb el propòsit de fer present la UNESCO a Catalunya i Catalunya a la UNESCO, vol celebrar aquest primer Dia Mundial de la Ràdio, amb la complicitat de tots els mitjans de comunicació, especialment els radiofònics, posant èmfasi en el valor de la ràdio com a eina per construir la
cohesió social i promoure la democràcia participativa.

En aquesta iniciativa, Unescocat ha comptat fins ara amb la col·laboració de la Federació de Ràdios Locals de Catalunya, de Catalunya Ràdio, COMRàdio, SICOMTV i ACN i esperem que nombrosos mitjans s’hi afegeixin per commemorar el primer Dia Mundial de la Ràdio. Es poden trobar recursos a la seva web.

Anuncis