Durant el mes de febrer, en el transcurs de la nova planificació de visites dels tècnics in-situ de la empresa t-Systems, alguns  centres notareu un petit increment en les mateixes. És convenient que, a partir de mitjans de mes, pogueu verificar, per part de la persona autoritzada per la direcció de centre,  al calendari planificat a tal efecte a partir del portal de centre a Gencat. A partir de l’incorporació d’algun nou tècnic de suport a l’empresa, pot comportar que es canviï el que habitualment us donava el servei.

Anuncis