Exportar-Importar X.Wifi

Quan tenim configurada una xarxa wifi, i la volem traspassar a altres ordinadors, tots els pasos que seguim podem amb W7, exportar el procés a una clau USB, i després només amb posar el llapis en un altre ordinador en el menú contextual d’arrencada del USB, surt la opció de incorporar aquell ordinador a la xarxa wifi que hem capturar la configuració.

Teniu 2 vídeo-tutorials que pasa pas us expliquen els detalls de com fer-ho el de Exportació al llapis ide importació a maquina no configurada.

Val a dir que podem generar la configuració des de un ordinador amb W7 ( des de Xp no es pot generar) però podem importar la configuració a W7  i  WXp

Exportar Configuració wifi d’ordinador a clau USB ( W7)

Importar Configuració wifi de clau USB  a Ordinador( W7  / Wxp)

Anuncis