De cara a lluitar contra els spams automàtics ( correus indiscriminats rebuts sense consentiment anunciant productes “imprescindibles” i poc clars ) alguns llocs webs, en diferents modalitats de navegació, ens demanen una intervenció consistent en encertar un  “test” que asseguri que a aquella informació només accedeix una persona, no un programa automàtic.

En el seu procés de creació i manteniment no intervé ningú, de forma que un cop programat per part de qui desitja tranquil·litat electrònica en l’aplicatiu, no implica un seguiment directe dels seus resultats.

Agafa el seu nom de l’acrònim Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart, que vindria ser quelcom com “test de Turing completament automàtic tenint per finalitat diferenciar els humans dels ordinadors “. Una traducció menys literal també podria ser ” captura de caràcters “.

 

Alguns captcha prenen la seva funcionalitat a partir d’altres preguntes, del tipus: ” 8+1= ?”, o també ” De quin color és el cavall Blanc de Santiago”, si bé estan caient en favor del reconeixement de lletres i números.

Anuncis