La Universitat Oberta de Catalunya i la Fundació Lluís Carulla convoquen el Premi a la millor experiència didàctica d’ensenyament-aprenentatge de la llengua i la literatura catalanes mitjançant les TIC, amb motiu del 10è aniversari de LletrA. El premi és dotat amb 4.000 euros per a l’autor i l’aplicador de la proposta didàctica, un treball que ha de ser inèdit i s’ha de lliurar encapçalat amb el títol i acompanyat d’un sobre tancat amb la fitxa d’inscripció.

El premi s’inscriu dins de la convocatòria dels XXXIV Premis Baldiri Reixac 2011-2012, destinats a l’estímul i al reconeixement de l’escola catalana en tot l’àmbit dels països de parla catalana.

El termini de presentació s’acaba el dia 10 de febrer de 2012. Els treballs tramesos per correu que arribin després d’aquesta data només seran admesos si al mata-segells consta que la tramesa és anterior al 10 de febrer.

Els formularis d’inscripció es poden descarregar del web www.fundaciolluiscarulla.cat. La documentació que s’adjunti en suport informàtic ha de ser en programari compatible amb Windows XP i autoexecutable.

Més informació

Via Butlletic

Anuncis