Una de les cerques que es fan al nostre Bloc hem pogut veure que és la paraula “Atri”. No es pot confondre aquesta paraula amb una altra acabada en “a”, que és una altra cosa relacionada amb Educat ( Atria ).

Les darreres setmanes el tema de les nòmines han fet d’aquest article un tema de força consulta. El tornem a disposar, per si us pot ser d’utilitat, actualitzant alguna dada ( tots els portals, lògicament, evolucionen i es transformen )

El primer que crida l’atenció d’aquest portal al servei de molt bona part dels treballadors públics de la Generalitat de Catalunya és el seu nom. Com podem llegir a Gencat el dia de la seva posada en marxa, el dia 15 de febrer de 2010:  “El nou portal del personal de la Generalitat és l’ATRI. El nom és fruit de la proposta que ha fet una funcionària, la Pepa Palau, del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Igual que ella, molts altres funcionaris/àries van participar en la crida que es va fer a través del butlletí públicAcció per escollir un nom per al nou portal.”

“La idea de la Pepa Palau va ser Atrium, que és un espai d’entrada entre pòrtics i al voltant del qual s’obren diverses cambres. Finalment, s’ha optat pel nom en català ATRI, que dóna la imatge d’un espai de debat, discussió i trobada on conflueixen el conjunt d’empleats per fer les seves gestions laborals. Així doncs, el nou nom té un doble vessant, és dels treballadors de la Generalitat, per haver participat en l’elecció, i està associat al concepte del nou portal: un espai públic, de trobada i amb voluntat participativa, dinàmica i interactiva.”

Descriurem doncs els paràmetres bàsics que  composen el portal Atri, per si pot servir d’utilitat. Són només bàsics. Per a aspectes específics disposeu de la pròpia ajuda d’Atri i un telèfon d’assistència

A.- Accés

1.- Per a entrar a Atri pot ser que veieu aquesta pantalla quan accediu a l’adreça: https://atri.gencat.cat/

Tal i com vam descriure ja en una altra entrada de bloc, el primer cop que accediu per Firefox us apareixerà aquesta finestra , que us mostra que no teniu un certificat. Caldrà fer clic a la part inferior a “Entenc els riscos”.

2.- A continuació fer clic a “afegeix una excepció”

3.- Ja estarem a prop i seguirem fent clic a “Confirma excepció de seguretat”

4.- Finalment, ja estarem a la pantalla principal del portal Atri, on NO ES POT ACCEDIR amb el codi d’usuari i contrasenya del Correu Xtec, sinó amb el nom d’usuari i contrasenya PROPIS del portal, que és el NIF i una contrasenya que també és diferent, i que us la proporcionarà la direcció del centre, si no la teníeu ja, doncs és la mateixa que l’antic portal “època”.

Recordeu que si us equivoqueu tres cops bloquejareu el compte, i caldrà que el/la director/a del vostre centre us trameti , a través d’un aplicatiu al que només ell/a té accés, una nova contrasenya. Les direccions de centre són les úniques que tenen aquesta capacitat. Ni el SAU ni Serveis Territorials poden desbloquejar comptes, cal que sigui la direcció de centre qui ho faci.

Tracteu el vostre Usuari i Contrasenya amb el màxim nivell de seguretat que us sigui possible, són DADES SENSIBLES i PERSONALS que no poden estar a l’abast de ningú i que només poden ser memoritzades per vosaltres i no estar escrites “sota la catifa del ratolí”.

B.- Funcionalitats específiques

La visió general que tenim d’Atri, un cop registrats/des és:

– En el cas que tramiteu dietes per desplaçaments, podeu tenir missatges d’avís al respecte:

C.- Gestió del Temps

Als menús superiors horitzontals disposem de diferents opcions. El primer de tots, el de “Gestió del Temps”, majoritàriament els mestres no el tindrem actiu, donat que gestionen funcionalitats que no son “computables” dins del nostre col·lectiu:

Poden haver opcions molt concretes funcionals, però la majoria veurem que tenen el cartell de la imatge superior. Pensem que el portal Atri està pensat per a tot el col·lectiu de funcionaris/es de la Generalitat, i que les casuístiques administratives poden ser molt diferents.

D.- Expedient i formació.

L’apartat d’expedient sí el tenim actiu el professorat, i resulta prou important per a veure les nostres dades personals.

L’apartat de “Formació” el professorat no el tindrem actiu, donat que les sol·licituds de cursos de formació es porten a terme desde la Xtec.

Ull, no podem confondre la sol·licitud de cursos de formació amb l’apartat de certificacions de cursos de formació. Podem accedir a aquest darrer punt a través de les succesives pantalles que ens donen accés a partir de “Expedient/consulta” de dades, on tenim diferents pantalles de dades i de les darreres són les que ens mostraran els nostres certificats de formació. També podem accedir a visualitzar aquesta dada a través del portal de la xtec, a partir de l’enllaç: http://xtec.cat/formacio/gestio/certificats.htm. Tot depenent del nivell d’actualització de dades, és possible que pugui donar-se el cas que en un dels dos aplicatius no es vegi un certificat i a l’altre sí. Possiblement el nivell d’actualització dels darrers certificats serà més gran a l’aplicatiu de la Xtec.

E.- Retribucions

Un dels apartats més interessants, per la consulta de la nòmina i de la necessitat que la poguem necessitar per a mil tràmits diferents:

Aquest apartat de Retribucions és un dels més sensibles i dedicats en quant a les dades que comporta, mireu de llegir bé cada apartat que feu clic abans de confirmar-lo.

IRPF. Aquest apartat també ens permetrà, quan les dades estan disponibles, obtenir el certificat de dades fiscals, abans que ens arribi per correu ordinari ( amb paper “físic” a la nostra bústia de casa ). Aquest certificat és d’on surten les dades per a presentar a la Declaració de la Renda.

FAS. El fons d’acció social, en les èpoques en que estigui disponible, si és el cas, també ens mostrarà informació sobre les dades en curs:

F.- Sortir de l’aplicatiu:

Sortir de l’aplicatiu és tan important com entrar-hi. NO deixeu de cap de les maneres l’aplicatiu obert a ulls aliens, podeu tenir molts problemes. Per a realitzar la desconnexió, cal que feu clic a la part superior dreta on diu:

I s’obrirà una nova finestra per a que confirmem la opció. Observeu que estem dins d’una connexió segura “https”. Feu clic a “si” per a tallar la connexió de forma segura:

Aquestes són les opcions HABITUALS dels que podem fer menester de l’aplicatiu. Podem fer-ne ús d’altres, que caldrà que consulteu al propi manual d’ajuda. RECORDEU que , quan es parla de correu corporatiu, o correu PIM, es tracta del correu de la intranet de la Generalitat ( correu gencat ), i mestres i professorat fem servir el Google Labs amb Xtec. Si feu clic a les caselles de correu Pim us sortirà, i no sabeu, l’usuari del correu “Gencat”, que no heu de fer servir des dels centres:

Per acabar, insistim en la necessitat que guardeu correctament el PIN d’accés i que entreu i sortiu correctament de la plana. Feu la comparativa amb un caixer automàtic del vostre banc: marxaríeu sense la targeta , deixaríeu el PIN a l’abast de tothom ? És una de les pràctiques digitals habituals que cal tenir molt present sempre.

Anuncis