Com ja us vam anunciar a la segona sessió del Seminari Tic a les comarques a Tarragona, està previst portar a terme el mes de gener una sessió de formació per a nous/ves coordinadors/es tic de centre.

A partir del formulari de detecció us vau inscriure un nombre suficient de centres (40 ) interessats en aquesta sessió. Per aquest motiu s’ha lliurat missatge sobre aquest tema informant a les direccions dels centres inscrits (40) sobre aquest particular, indicant i confirmant les dades bàsiques d’aquesta sessió:

 

Anuncis