Imatge i realitat són dues paraules que sempre hem dedicat temps a diferenciar, per què no són exactament el mateix.

El chroma és una tècnica realment senzilla, que posada a terme de forma professional pot estalviar molts costos de producció i ens pot fer creure realitats molt variades. Centres escolars ja han donat bona prova del que es pot portar a terme en diferents mostres i premis de vídeo que s’han portat a terme al Departament durant temps. Veiem alguns exemples de chroma a sèries televisives:

Anuncis