Tal com podem llegir al Portal de centre Gencat, i ja us havíem anunciat en missatge de correu electrònic a les direccions de centre:

“El dijous 1 de desembre es produirà el canvi de l’eina de gestió i seguiment del servei de visites de suport de proximitat als centres i serveis educatius, que passarà a realitzar-se mitjançant l’eina Planificador. L’aplicació INSITU deixarà d’estar operativa.

 A partir del 21 de novembre ja es poden consultar les visites de desembre al nou Planificador. Poden accedir-hi les persones autoritzades (directors del centre, coordinadors TIC i altres usuaris autoritzats).”

Anuncis