Encara que el titular d’aquesta entrada sigui críptic, el format HTML , el codi nadiu de construccions web, amb les seves conegudes etiquetes ” < > ” encara és vigent, i força. Sense tenir nosaltres com a finalitat saber programació html en les nostres tasques a les aules, així com tampoc l’objectiu de conèixer la programació de qualsevol enrutador (router) Heura ( el “rosco” ni tocar-lo ), si més no, ens cal saber que existeix, és el motor de fons que fa que disseny i funcionalitat formin part d’aquest entorn, entre altres elements.

Normalment parlem de blocs, de moodle, de google…. , que són excel·lents metodologies de treball com a ràpid recurs de publicació. Però no podem deixar de banda que també la xarxa es nodreix d’altre procediments que afecten a tasques educatives i estudis que es poden moure en d’altres entorns. Ni pitjors ni mitjors. No en va el propi Departament d’Ensenyament va dedicar diferents anys a aquest aspecte formatiu, a través del Dreamweaver, en un curs bàsic i un d’aprofundiment, com a una opció més de construcció web, amb més factor d’artesania, però també amb un control profund del procés per a un resultat exacte a les nostres possibles necessitats.

De la mateixa forma que qualsevol aplicatiu o programa evoluciona , les noves necessitats de programació, la tendència gràfica, la demanda de noves formes d’expressió a la web , o la mateixa forma en que el vídeo ha revolucionat la forma de visionat i comunicar, de transmetre sensacions, el propi codi HTML ha evolucionat fins a la “versió” 5. Naturalment, si no el toquem amb una certa soltura, per què majoritàriament tampoc forma part de la nostra tasca educativa, aquells canvis esdevinguts en aquesta versió, tampoc poden ser massa coneguts.

Al mateix temps que els codis han adoptat noves fòrmules i permeten noves funcionalitats, els “fulls d’estil en cascada” associats al HTML també ha adoptat noves funcionalitats, en forma de “standard” CSS3.

Per a aquells enamorats/des del codi HTML i que vau tocar programes de creació web, que encara teniu clar que avui ho tenim més fàcil per a crear contingut, però que també existeixen d’altres mètodes, potser molt més complicats, però que poden suposar un esglaó més en el control de publicació, en funció de les necessitats; existeixen nombroses planes que posen a l’abast de recursos “free” en format html 5 i css3. Podeu accedir, entre d’altres, a llocs com http://freehtml5templates.com/category/free-html5-templates/, a la cerca i descàrrega de models del nou standard en forma lliure que ens puguin satisfer la necessitat, i sempre amb l’avís clar que , si no heu tocat mai un editor de planes web, possiblement existiran mètodes més senzills o exemples més planers per a portar a terme un primer aprenentatge.

A destacar el gran nombre de models de portfolis a triar, en el seu sentit original del terme.

Anuncis