Que alguna cosa poc a poc va canviant , ho veiem dia a dia.  Noves formes, nous procediments d’interacció amb els mitjans. La tecnologia marca un punt interactiu procedimental, des de molt temprana edat.  La marca del producte, en aquest cas, és el menys important.

Anuncis