Aquest mes de setembre ha estat la data seleccionada per Google per a obrir públicament el seu servei Google +, una xarxa social.

Per defecte està actiu per a tothom, el que pot afegir problemes als comptes dels alumnes menors de 13 anys que treballen amb Google. Quan s’efectua una nova alta al servei Google, que per defecte activa gmail, s’accepta en les condicions del contracte:

2.3 Ud. no podrá utilizar los Servicios y no podrá aceptar las Condiciones si (a) no es mayor de edad y no puede formalizar un contrato vinculante con Google, o (b) no posee la capacidad jurídica necesaria para recibir los Servicios de conformidad con las leyes de Estados Unidos u otros países, incluyendo el país donde Ud. resida o utilice los Servicios.”

El fet de tenir 13 anys per a fer servir Gmail fins ara no ha estat determinant, o no era obligatori posar l’edat. Però si des del mateix compte de Google, on hem marcat que tenim 13 anys, volem activar els serveis de Google+, al ser aquest servei de xarxa social, Google passarà automàticament a bloquejar tots els serveis del compte. A la xarxa ja es poden llegir nombrosos casos que han esdevingut. I Google ho té escrit que així ho pot fer ( bloquejar tots els serveis als menors ) en les seves normatives d’ús:

“1.2.   El usuario debe tener al menos trece (13) años de edad para utilizar el Servicio. Google se reserva el derecho de dejar de prestar el servicio a cualquier usuario sin previo aviso, en cualquier momento y por cualquier motivo.

Són temes que cal saber, que queden lluny del camp docent i prop del complicat camp legislatiu, però que poden afectar-nos al treball que realitzem a l’aula. D’altra banda, sense deixar de subratllar que els permisos d’autorització i comunicació a les famílies són el primer que sempre hem de portar a terme, també es pot pensar en solucions com Google Apps, de les que ja hem parlat en altres sessions dels Seminaris Tic i Tac a Tarragona.

Anuncis