El Servei de Suport a l’Organització dels Centres Públics, ha preparat l’oferta formativa de suport a la gestió dels centres amb el programa SAGA per a la gestió dels procediments acadèmics, administratius i de gestió econòmica.

Enguany s’ofereixen per a la gestió amb SAGA

–        cursos de gestió amb SAGA, adreçats als equips directius i auxiliars administratius dels centres públics d’educació Primària, Secundària, CFA i AFA de nova creació o que han tingut un canvi significatiu en l’equip directiu, Aquests cursos, de 18 hores repartides en 6 sessions de 3 hores cadascuna, es realitzen en horari de 15 a 18 h.

–        seminaris d’aprofundiment per a la gestió amb SAGA, per a les persones que van fer el curs de gestió l’any anterior i aquelles que volen participar en totes les sessions del seminari. Aquests cursos, de 9 hores repartides en 3 sessions de 3 hores cadascuna (avaluació parcial, gestió econòmica i avaluació final, tancament del curs i matrícula/preparació del nou curs), es realitzen en horari de 15 a 18 h.

–        tallers per a la gestió amb SAGA sobre avaluació parcial (primer trimestre), gestió econòmica (segon trimestre) i avaluació final, tancament del curs i matrícula/preparació del nou curs (tercer trimestre), per a les persones ja formades.

–        guies actualitzades sobre la gestió amb SAGA i informació sobre les novetats, per a les persones ja formades. Estaran disponibles a http://www.xtec.cat/formacio/saga

El total de formació ofertada als centres de la demarcació dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Tarragona és de 43 activitats,  gestionades per l’Àrea Tic i Tac a Tarragona.

El període d’inscripció a aquestes activitats, sempre via direcció del centre, va del dia 19 de setembre al 2 d’octubre i la consulta d’assignacions a partir del dia 6 d’octubre.

Anuncis