A finals de curs escolar passat ja vam parlar sobre la necessitat de tenir una còpia de seguretat de les nostres dades de Google. Cada una de les eines de Google que posen a l’abast més facilitats en la nostra tasca al centre tenen la possibilitat de generar una còpia de seguretat en local de les nostres dades.

A la vegada, fa pocs dies que també, en una diària i contínua actualització dels serveis, aquests han presentat la novetat de poder treballar sota el navegador chrome amb un plugin en forma de desconnexió, de forma i manera que podem treballar igual i la nostra tasca s’actualitza en quant la màquina disposi de connexió a la xarxa.

Una tercera possibilitat de poder disposar d’un mètode de treball efectiu en quant a seguretat de poder disposar de les nostres dades es va presentar no fa masses setmanes, de mans del propi google a la plana https://www.google.com/takeout/, que ens mostra la possibilitat d’enregistrar en local les dades que tinguem als serveis:

Podem triar els serveis de dades a baixar i ens mostrarà l’espai dels arxius a baixar:

Anuncis