La gestió , manteniment i optimització dels ordinadors del centre és una tasca invisible, però que porta moltes hores de feina. Una de les tasques que poden costar més feina manual, per a responsables que porteu poc temps i no tingueu clar com mecanitzar el procés , pot ser apagar les màquines del centre quan aquest va tancant les portes fins al dia següent quan acaba l’horari lectiu.

Existeixen diferents tipologies de solucions, i moltes altres que segur que ja veniu aplicant .

La primera que cal recordar és la solució que Deep Freeze ens ofereix amb el programari que ha dotat el Departament als centres. Des de la consola central és possible programar l’engegada i/o apagada de les màquines, i possiblement seria bo també dedicar futurament unes ratlles al procediment.

Una segona solució més ràpida i senzilla, però no per això menys efectiva, és fer servir un programari freeware, sense cost, que puguin fer una tasca similar. Ens hem entretingut en un d’ells. Segurament deuen haver molts més, i si ens voleu fer arribar les vostres solucions als centres…

AMP Win off el podeu descarregar des d’aquesta URL. Un cop descomprimit, el podeu instal·lar individualment a les màquines, o bé de forma centralitzada.

– Podreu passar el menú d’opcions de l’anglès al castellà a partir del menú:

– I veurem totes les possibilitats d’acció. A la pestanya de planificació de l’apagament de la màquina observeu totes les opcions possibles:

Podem fer una planificació en funció d’una hora concreta, en funció de l’activitat que es recolleix al processador, en funció d’ús de la CPU o en funció del volum de transferències de xarxa. Un complet recull de possibilitats.

A la part inferior de la pantalla també podem seleccionar quin tipus d’apagada de màquina podem planificar, doncs són diferents opcions, com bloquejar la sessió ( que el mateix windows ja pot fer ), o bé apagar la sessió o totalment la màquina.

– A la pestanya d’opcions generals encara podrem definir més opcions, destacant la primera de la dreta, en obligar a que el programa s’executi a l’inici del windows, i l’avís i el temps que sortirà l’avís de tancament.

– A la darrera de les pestanyes tenim també una opció interessant, per a poder executar el programa a través de la xarxa, i poder tenir el control i execució en diferents màquines.

– Podrem fer una primera prova, sempre fent clic a “Activar” dalt a l’esquerra, per a veure com funciona. Podrem certificar que és així al veure a la part inferior dreta una pantalla que indica l’activació del seu procés:

– I finalment , quant estigui programat, s’activarà la desconnexió, amb una finestra ben visible:

Si teniu d’altres solucions aplicables als centres , que segur que és així, les podeu compartir als comentaris.

Anuncis