Al Dogc  d’avui s’ha publicat :

ORDRE ENS/217/2011, de 6 de setembre, per la qual es convoquen ajuts per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic complementari i informàtic per a l’alumnat escolaritzat en centres educatius sostinguts amb fons públics durant el curs 2011-2012.

Teniu aquí l’enllaç en format html i pdf

Per a aquells centres Educat 2.0 és convenient tenir present aquesta convocatòria d’ajuts per a alumnat, doncs també inclou les ajudes a la compra del material informàtic.

Anuncis