De mans de la web http://wiccac.cat/ , Webmàsters Independents en Català de Cultura i d’Àmbits Cívics, ens presenten un estudi amb prou dades específiques sobre l’ús del català a internet.

És un estudi on entren al mateix ( fins ara, doncs ho van ampliant i fent cada cop més gran ), a data 31 d’agost , un total de 3141 empreses/entitats/institucions.

Els criteris que fan servir para classificar cada una de les URL estudiades són:

Destaquen a la part alta de la taula :

I a la part baixa , pel seu poc o cap ús del català al seu contingut:


Fent clic a cada un dels camps que es descriuen es poden saber les empreses o institucions específiques que s’han estudiat. No transcriurem aquí cap per a no fer sang amb cap d’elles. En tot cas, felicitar l’àmbit universitari per la posició.

Una darrera curiositat sobre l’estudi realitzat són les planes web d’institucions/empreses de fora de Catalunya/Països catalans que, sense tenir cap obligació de fer servir el català, el tenen ben present a les seves aplicacions / descripcions de les planes.

Felicitar als webmasters independents per la feina i per aportar dades objectives a un debat que cal que també es mogui en l’àmbit de les dades específiques, a banda d’altres aspectes que sentim i llegim cada dia als mitjans de comunicació.

Tots els detalls a http://wiccac.cat/

Anuncis